Konkurzy

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ

 

vypisuje

 

KONKURZ NA MÍSTO TUTTI HRÁČE  l. HOUSLÍ

 

Konkurz se uskuteční dne 20. listopadu 2018 v 15.00 hodin v Kongresovém centru ve Zlíně. (Velký sál)
Uzávěrka přihlášek je 9. listopadu 2018.

 

Konkurzní repertoár: 

1) přednesová skladba:
W. A. Mozart: jeden z koncertů G-dur, D-dur, A-dur, 1.věta s kadencí
Koncert světového repertoáru z období romantismu
(nebo koncert L. van Beethovena) 1. věta s kadencí

 

2) orchestrální party:
B. Smetana: Prodaná nevěsta, předehra
L. van Beethoven: Symfonie č. 3 Eroica (3. věta)
L. van Beethoven: Symfonie č. 9 (3. věta)
L. Janáček: Taras Bulba
F. Mendelssohn – Bartholdy: Symfonie č. 4 (1. věta)
J. Brahms: Symfonie č. 3 (1. věta)
B. Smetana: Má vlast ( Šárka )

 


Přihlášky se stručným profesním životopisem a kontakty (adresa, telefon, e-mail) zasílejte na níže uvedený kontakt nebo využijte elektronické přihlášky.

Účastníci konkurzu si sami zajistí klavírní doprovod. Orchestrální party ke stažení

 

Tomáš Gregůrek-manager
Filharmonie Bohuslava Martinů o.p.s
nám. T. G. Masaryka 5556
760 01 Zlín
manager@filharmonie-zlin.cz
www.filharmonie-zlin.cz

 

 

 

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ

 

vypisuje

 

KONKURZ NA MÍSTO TUTTI HRÁČE
DO SKUPINY VIOLONCELL
(po dobu mateřské dovolené)

Konkurz se uskuteční dne 22. ledna 2019 ve 14:00 hodin
v Kongresovém centru ve Zlíně. (Velký sál)
Uzávěrka přihlášek je 7. ledna 2019.

Konkurzní repertoár:

1) přednesová skladba:
Koncert z období klasicismu – 1.věta s kadencí (Haydn, Boccherini a pod.)
Koncert světového repertoáru z období romantismu popřípadě 20. století (dvě kontrastní věty)

2) orchestrální party: 
B. Smetana – Prodaná nevěsta
B. Smetana – Má Vlast
L. van Beethoven – Symfonie č. 3 a 5 
A. Dvořák – Symfonie č. 8
P. I. Čajkovskij – Symfonie č. 6
S. Prokofjev – Romeo a Julie

 


Přihlášky se stručným profesním životopisem a kontakty (adresa, telefon, e-mail) zasílejte na  níže uvedený kontakt nebo využijte elektronické přihlášky.

Účastníci konkurzu si sami zajistí klavírní doprovod. Orchestrální party pro uchazeče ke stažení.

 

Tomáš Gregůrek, manager orchestru

Filharmonie Bohuslava Martinů o.p.s

nám. T. G. Masaryka 5556

760 01 Zlín

e-mail: manager@filharmonie-zlin.cz

www.filharmonie-zlin.cz

 

 

 

Elektronická přihláška na konkurz

  

Antispam

Nahoru