Abonentní řada A

Čt 1. 2. 2018

A4 VEČER S DVOŘÁKEM

A. Dvořák: Vanda, předehra
A. Dvořák: Koncert pro klavír a orchestr g moll, op. 33
J. Gemrot: Symfonie č. 2

Sólistka: JITKA ČECHOVÁ, klavír
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
Dirigent: JAKU KLECKER

 

Čt 15. 2. 2018

A5 KONCERT FILHARMONIKŮ

A. Pavlorek: Trnitou cestou ke hvězdám premiéra
J. Brahms: Dvojkoncert pro housle, violoncello a orchestr a moll, op. 102
A. Dvořák: Symfonie č. 7 d moll, op. 70

sólisté: PAVEL MIKESKA, housle
            KAROLÍNA ZÍVALÍKOVÁ, violoncello
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
dirigent: TOMÁŠ BRAUNER

 

Čt 29. 3. 2018

A6 KRÁLOVNA HARFY

L. Janáček. Z mrtvého domu, předehra
R. Glier: Koncert pro harfu a orchestr Es dur, op. 74.
R. Strauss: Život hrdinův, op. 40

sólistka: JANA BOUŠKOVÁ, harfa
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
Dirigent: DAVID ŠVEC

 

Čt 17. 5. 2018

A7 TALENTINUM 2018

G. Rossini: Italka v Alžíru, předehra
W. A. Mozart: Koncert pro klavír a orchestr č. 20 d moll, KV 466
J. Haydn: Koncert pro hoboj a orchestr
P. I. Čajkovskij: Variace na rokokové téma pro violoncello a orchestr A dur, op. 33

Sólisté: Matyáš Novák, klavír
Alexander Krimer, hoboj
Ján Bogdan, violoncello
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
Dirigent: Tomáš Stanček

Nahoru