ONE®

Projekt ONE®

 


Jeho začátky se datují rokem 2005. Jedná se o navazující několikaleté programy, jejichž náplň se neustále rozvíjí a obohacuje a na nichž spolupracují orchestry evropských zemí. Poslední program nese název ONE® is more – Kreativní Evropa. V současnosti je zde snaha o větší propojení klasické hudby s novými digitálními technologiemi, výtvarným uměním a grafickým designem.

 

Je zapojeno sedm symfonických orchestrů a jedna univerzita (Orchestre de Picardie – Francie, Jenaer Philharmonie – Německo, Štátny komorný orchester Žilina – Slovensko, Filharmonie Slaska im. Henryka Mikolaja Goreckiego – Polsko, Filharmonie Bohuslava Martinů – Česká republika, Simfonični Orkester RTV Slovinija – Slovinsko, Het Brabants Orkest – Nizozemí, New Symphony Orchestra – Bulharsko, jako další partner a  Creative Arts (UCA) – Canterbury, Anglie.

 

Hlavním cílem je rozvoj spolupráce mezi hudebními tělesy v Evropě, výměna zkušeností mezi jednotlivými orchestry, které v rámci Evropy pracují v rozdílných podmínkách. Je zde tedy viděna potřeba vyrovnávání rozdílů mezi jednotlivými státy EU. Dalším důležitým cílem je podpora a šíření hudby z jednotlivých zemí do dalších států, zachování a zviditelnění kulturního dědictví, a tím obohacení kulturního života celé Evropy jako takové. 

 

 

         

Nahoru