Čt, 25. 5. 2017, 19.00 hodin - Abonentní řada B

B7 IGOR ARDAŠEV


G. GERSHWIN: Kubánská předehra
M. RAVEL: Koncert pro klavír a orchestr G dur
M. RAVEL: Pavana za mrtvou infantku
A. N. SKRJABIN: Poéma extáze

Sólista: IGOR ARDAŠEV, klavír
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
SIMFONIČNI ORKESTER RTV SLOVENIJA
Dirigent: EN SHAO

 

Kubánská předehra vznikla v roce 1932 po dvoutýdenním pobytu George Gershwina v Havaně, využívá karibské rytmy – rumbu a tamní bicí nástroje. Při premiéře v tomtéž roce byla uvedena pod názvem Rumba.

Klavírní koncert Maurice Ravela je ukázkou úžasné klavírní virtuozity, brilance a zvukové barevnosti. Je inspirován jazzem, který autor vstřebával během svého turné po Americe. Začal na něm pracovat v roce 1929 v Anglii. Zlínské publikum toto dílo uslyší v podání jednoho z nejlepších současných klavíristů evropského formátu Igora Ardaševa. Pavana za mrtvou infantku je velice populární skladbou stejného autora původně zkomponovaná pro klavír. Ravel ji v roce 1910 přepsal do orchestrální podoby s vedoucí rolí lesního rohu.

Alexandr Nikolajevič Skrjabin někdy svou Poému extázi označoval jako svou čtvrtou symfonii. Tento excentrický skladatel vizionář není běžným repertoárovým autorem. Jeho hudba však demonstruje přelom 19. a 20. století, všechny rozpory a ideje tohoto neklidného období, ale především předznamenává novou cestu dalších generací hudebníků.

En Shao je šéfdirigentem Symfonického orchestru rozhlasu a televize Slovinska.

 

Tento koncert je v  rámci spolupráce evropských orchestrů ONE (Orchestra Netwotk for Europe), jehož začátky se datují rokem 2005. Jedná se o navazující několikaleté programy, jejichž náplň se neustále rozvíjí a obohacuje a na nichž spolupracují orchestry evropských zemí. Poslední program nese název ONE is more – Kreativní Evropa. V současnosti je zde snaha o větší propojení klasické hudby s novými digitálními technologiemi, výtvarným uměním a grafickým designem. Je zapojeno sedm symfonických orchestrů a jedna univerzita (Orchestre de Picardie – Francie, Jenaer Philharmonie – Německo, Štátny komorný orchester Žilina – Slovensko, Filharmonie Slaska im. Henryka Mikolaja Goreckiego – Polsko, Filharmonie Bohuslava Martinů – Česká republika, Simfonični Orkester RTV Slovenija – Slovinsko, Het Brabants Orkest – Nizozemí, New Symphony Orchestra – Bulharsko, jako další partner a  Creative Arts (UCA) – Canterbury, Anglie.

Hlavním cílem je rozvoj spolupráce mezi hudebními tělesy v Evropě, výměna zkušeností mezi jednotlivými orchestry, které v rámci Evropy pracují v rozdílných podmínkách. Je zde tedy viděna potřeba vyrovnávání rozdílů mezi jednotlivými státy EU. Dalším důležitým cílem je podpora a šíření hudby z jednotlivých zemí do dalších států, zachování a zviditelnění kulturního dědictví, a tím obohacení kulturního života celé Evropy jako takové.

Ke spolupráci je tentokrát přizván Simfonični Orckester RTV Slovenija z Ljubljaně, který doplňuje naše hráče.

 

 

 

        

Kongresové centrum Zlín

  • Ulice: nám. T.G. Masaryka 5556
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01
  • Stát: Česká republika

Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.

  • Ulice: nám. T.G. Masaryka 5556
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01
  • Stát: Česká republika
Nahoru