B

Čt, 1. 7. 2021, 19.00 hod.

BRAUNER | KARVAY

Místo konání: Kongresové centrum Zlín  Pořadatel: Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.  Vstupné: 290,- 250,- 210,-

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ
Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 35
EDVARD HAGERUP GRIEG
Peer Gynt, suita č. 1 op. 46 a č. 2, op. 55

 

DALIBOR KARVAY, housle
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
TOMÁŠ BRAUNER, dirigent

 

Abonenti FBM, kteří se na pokladně prokáží platnou předplatenkou na sezonu 2021/22, mají nárok na slevu 30% ze vstupného.
Slevu jde uplatnit jen na pokladně, popřípadě můžete telefonicky či mailem požádat o úpravu ceny rezervace z prodejního webu.
(pokladna@filharmonie-zlin.cz, gargulakova@filharmonie-zlin.cz, propagace@filharmonie-zlin.cz) nebo telefonicky (577 005 742, 734 641 782, 739 683 675)

 


Reprezentativní díla dvou čelních představitelů hudby éry romantismu Čajkovského a Griega zazní 1. července na koncertu v Kongresovém centru Zlín.

Jeden z nejslavnějších autorů ruské hudby Petr Iljič Čajkovskij byl již za svého života velmi respektovaným skladatelem a zároveň uznávaným dirigentem. Podnikal krom jiného mnohá umělecká turné, a to včetně několika zájezdů na Britské ostrovy. Svůj jediný houslový koncert nicméně Čajkovskij zkomponoval v průběhu svého pobytu u Ženevského jezera a následně jej dedikoval slavnému ruskému houslistovi Adolfu Brodskému. Výjimečné dílo, které v sobě skrývá plno krásných melodií, je dodnes řazeno k technicky nejnáročnějším opusům svého druhu.

Koncert z roku 1878 provede Dalibor Karvay, jeden z nejvýznamnějších slovenských houslistů a v současnosti první koncertní mistr orchestru Vídeňských symfoniků.

V roce 1867 spatřil světlo světa Peer Gynt, dramatická báseň o pěti dějstvích norského literáta Henrika Ibsena. Téhož roku Ibsen požádal svého krajana Edvarda Griega o zkomponování scénické hudby k jeho hře. Výsledná podoba hudebně-jevištního díla se setkala s velkým ohlasem, a záhy proto skladatel extrahoval několik hudebních částí, aby své hudbě zajistil i koncertní život. Vznikla tak dvojice suit, každá o čtyřech částech, jež bez nadsázky zajistila svému autorovi celosvětovou popularitu.

Orchestr Filharmonie Bohuslava Martinů bude řídit jeho šéfdirigent Tomáš Brauner.

 

OPATŘENÍ V RÁMCI POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ:

Návštěvníci musí písemným potvrzením, které předloží u vstupu spolu se vstupenkou, splnit jednu z následujících podmínek:
- 21 dní po 1. dávce očkování 
- Po prodělání nemoci COVID-19 platí imunita 180 dní
- Negativní POC antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní, u dětí do 6 let není testování požadováno
- Negativní PCR či antigenní test návštěvníci doloží potvrzením od zaměstnavatele či čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce o negativním testu provedeném ve škole či školském zařízení.

Při účasti na koncertě je návštěvník povinen zajistit ochranu dýchacích cest respirátorem.

Podmínky pořádání koncertu mohou být změněny v důsledku aktuálních nařízení Vlády ČR.

Kongresové centrum Zlín

  • Ulice: nám. T.G. Masaryka 5556
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01
  • Stát: Česká republika

Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.

  • Ulice: nám. T.G. Masaryka 5556
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01
  • Stát: Česká republika