B

Čt, 17. 6. 2021, 17.00 a 19.00

HRAJEME V PARKU

Místo konání: Park Komenského, Zlín  Pořadatel: Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.  

TRIO LIGNEUS
(Alžběta Jamborová, hoboj; Jiří Kundl, klarinet; Michal Kubáč, fagot)

SMYČCOVÝ ORCHESTR FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ

ŽESŤOVÝ SEXTET FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
(Pavel Skopal, trubka; Zdeněk Macek, trubka; Jiří Hammer, lesní roh; Jakub Zívalík, trombon; Pavel Nevařil, trombon; Miloslav Žváček, tuba)


Více než osm měsíců trvalo období, kdy Filharmonie Bohuslava Martinů nemohla ve Zlíně koncertovat za účasti publika a kdy celá řada aktivit orchestru musela být přesunuta do anonymního online prostoru. Nyní můžeme opět hrát pro živé publikum, a konečně se tak přenést ze světa online zpět do reálného prostředí.

Dne 17. června 2021 uspořádá Filharmonie Bohuslava Martinů venkovní kulturní program v prostorách Parku Komenského poblíž budovy Klubu 204. Vzhledem k úloze filharmonie jakožto důležitého kulturního činitele v rámci města i blízkého regionu je jedním z hlavních cílů této akce přispět k znovunastartování zlínského hudebního života.

V rámci hudebního odpoledne se představí tři samostatná tělesa sestavená z hudebníků Filharmonie Bohuslava Martinů – trio dřevěných dechových nástrojů, smyčcový orchestr a žesťový sextet. Pořad se začátkem od 17 hodin bude sestaven především ze skladeb vážné hudby (Mozart, Händel, Faber, Řehoř, Albinoni, Bizet ad.), program od 19 hodin pak nabídne výběr z hudby populární (Gershwin, Joplin, Beatles, Elán aj.).

 

Koncert se koná v souladu s aktuálně platným epidemiologickým nařízením vlády ČR, Ministertstva zdravotnictví ČR či krajské hygienické stanice. 

 

OPATŘENÍ V RÁMCI POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ:

Návštěvníci musí splnit jednu ze tří podmínek (Covid pass, popř. písemné potvrzení):
- 21 dní po 1. dávce očkování 
- Po prodělání nemoci COVID-19 platí imunita 180 dní
- Negativní POC antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní, u dětí do 6 let není testování požadováno
- Negativní PCR či antigenní test návštěvníci doloží potvrzením od zaměstnavatele či čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce o negativním testu provedeném ve škole či školském zařízení.

Při účasti na koncertě je návštěvník povinen zajistit ochranu dýchacích cest respirátorem.

Podmínky pořádání koncertu mohou být změněny v důsledku aktuálních nařízení Vlády ČR.

Park Komenského, Zlín

Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.

  • Ulice: nám. T.G. Masaryka 5556
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01
  • Stát: Česká republika