B

St, 15. 9. 2021, 19.00

FESTIVAL ČESKÉ DOTEKY HUDBY

Místo konání: Obecní dům Praha  Vstupné: 500,- 900,- 1100,- 1300,-1500,-

Kateřina ENGLICHOVÁ, harfa

Giuseppe NOVA, flétna

Gudni A. EMILSSON, dirigent

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ


J. Haydn: Symfonie č. 88 G dur Hob.I:88

C. Debussy: Tance pro harfu a smyčcový orchestr -

W. A. Mozart: Koncert C dur pro flétnu, harfu a orchestr KV 299

F. Schubert: Symfonie č. 4 c moll „Tragická“, D 417

dramaturgie: Miroslav Matějka

 

 

Koupit vstupenky

www.ceskedotekyhudby.cz

Obecní dům Praha