VÁNOČNÍ KONCERT

19. 12. 2019

J. J. RYBA Česká mše vánoční

MICHAELA ŠRŮMOVÁ, soprán
SYLVA ČMUGROVÁ, alt
ZDENĚK PLECH, bas
VLADIMÍR DOLEŽAL, tenor
SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR ARS BRUNENSIS
DAN KALOUSEK, sbormistr
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
FRANTIŠEK MACEK, dirigent