B

A2 RUSKÉ OBRAZY - náhradní termín v jednání

26. 11. 2020

Koncert je odložen z důvodu protipandemických opatření. O novém termínu vás budeme brzy informovat.

Vstupenky a rezervace zůstávají v platnosti.

 

 

18.15 HODIN POVÍDÁNÍ O HUDBĚ

JEAN SIBELIUS
Finlandia, symfonická báseň op. 26
CARL NIELSEN
Koncert pro housle a orchestr, op. 33
ANTONÍN DVOŘÁK
Symfonie č. 8 G dur, op. 88 „Anglická“

 

IVAN ŽENATÝ, housle
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
TOMÁŠ BRAUNER, dirigent