B

KOUZLO OPERY

28. 10. 2021

Mozart   Donizetti   Gounod   Smetana  Dvořák

 

Kateřina Kněžíková, soprán

Jarmila Balážová, mezzosoprán

Charles Olivieri - Munroe, dirigent

Filharmonie Bohuslava Martinů