B

MHF Český Krumlov

18. 9. 2020

Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104

Modest Petrovič Musorgskij: Obrázky z výstavy

JIŘÍ BÁRTA, violoncello
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
LEOŠ SVÁROVSKÝ, dirigent