B

B1 DVOŘÁK ERBEN

1. 10. 2020

18.15 HODIN POVÍDÁNÍ O HUDBĚ

ANTONÍN DVOŘÁK
Vodník, op. 107
Polednice, op. 108
Žel bohu žel, kde je můj tatíček, z kantáty Svatební košile, op. 69
Maria Panno, při mně stůj, z kantáty Svatební košile, op. 69
Zlatý kolovrat, op. 109
 

EVA HORNYÁKOVÁ, soprán

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
PETR ALTRICHTER, dirigent