SVÁTKY HUDBY S VÁCLAVEM HUDEČKEM

31. 5. 2019

Petr Berger, tenor
Eliška Zajícová, mezzosoprán
Michaela Katráková, soprán
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ

Tomáš Brauner, dirigent