OPERNÍ GALA

11. 3. 2020

Slavné výstupy z oper V. Belliniho, W. A. Mozarta, Ch. Gounoda, G. Donizettiho, G. Bizeta, G. Verdiho ad.

PETR NEKORANEC, tenor
LADA BOČKOVÁ, soprán
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
MARTIN LEGINUS, dirigent