Klub přátel FBM

Filharmonie Bohuslava Martinů pro své posluchače každou sezonu připravuje řadu stále kvalitnějších  abonentních i mimořádných koncertů.
Nově FBM zakládá Klub přátel, jehož členové mohou přispět na rozvoj orchestru, na získávání nových a kvalitnějších nástrojů, na uskutečňování nových náročnějších projektů.
Každý člen klubu získá kartu, kterou se prokazuje při uplatnění výhod. Karta člena Klubu přátel se vydává na 1 kalendářní rok.
Členem Klubu přátel může být jak fyzická tak právnická osoba.

Přítel

od 2.000,- Kč     

 • uvedení jména v seznamu Klubu přátel na webových stránkách FBM             
 • zdarma 2 vstupenky na zahajovací koncert sezony
 • zdarma program koncertu
 • přednostní zasílání novinek mailem
 • možnost účasti na vybraných generálních zkouškách

Dárce

Od 5.000,- Kč    

 • uvedení jména v seznamu Klubu přátel na webových stránkách FBM
 • zdarma 2 vstupenky na zahajovací koncert sezony
 • zdarma 2 vstupenky na vybraný mimořádný koncert
 • zdarma program koncertu
 • pozvání na setkání s dirigentem či sólistou vybraného koncertu
 • přednostní zasílání novinek mailem
 • možnost účasti na vybraných generálních zkouškách

Mecenáš

Od 20.000,- Kč

 • uvedení jména v seznamu Klubu přátel na webových stránkách i v sezonní brožuře  FBM
 • zdarma 2 vstupenky na ples FBM
 • zdarma 2 vstupenky na zahajovací koncert sezony
 • zdarma 2 vstupenky na vybraný mimořádný koncert
 • zdarma program koncertu
 • pozvání na setkání s dirigentem či sólistou vybraného koncertu
 • výlet do rodiště některého z českých skladatelů
 • přednostní zasílání novinek mailem
 • možnost účasti na vybraných generálních zkouškách

 

Kontaktní adresa: propagace@filharmonie-zlin.cz

Nahoru