B

Čt, 11. 10. 2018, 19:00 hod.

A1 UČITELÉ A JEJICH ŽÁCI

Místo konání: Kongresové centrum Zlín  Pořadatel: Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.  

Povídání o hudbě 18.15 – Malý sál

Antonín Dvořák: Othello, op. 93
Bohuslav Martinů: Koncert pro dva klavíry a orchestr, H 292
Josef Suk: Pohádka, op. 16

Sólisté:
Miroslav Sekera, klavír
Daniel Wiesner, klavír
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
Dirigent: Tomáš Brauner

 


Zahajovací koncert Abonentního cyklu A je věnován výhradně tvorbě českých hudebních skladatelů. V průběhu let 1891–92 zkomponoval Antonín Dvořák cyklus tří koncertních předeher původně titulovaných souhrnným označením Příroda, život a láska. Jednotlivé části této trilogie však záhy jejich autor osamostatnil, a každá z nich pak nově dostala i svébytný název. Závěrečná pasáž původního triptychu, pojmenovaná Othello, sice představuje dílo, při jehož komponování se Dvořák nechal inspirovat proslulým dramatem Williama Shakespeara, avšak o zcela doslovném hudebním přepisu dějové linie zmíněné literární předlohy v tomto případě hovořit nelze.

Jedním z Dvořákových žáků byl i Josef Suk, rodák z Křečovic, jenž hudební řeč svého učitele (a později také tchána) neskrývaně obdivoval a věrně ji následoval. Ostatně svými oponenty býval nezřídka označován za pouhého Dvořákova epigona. Na požádání Julia Zeyera vytvořil roku 1898 scénickou hudbu k dramatické pohádce Radúz a Mahulena, kterou o dva roky později upravil do podoby čtyřvěté orchestrální suity.

U Josefa Suka se pak krátce vzdělával Bohuslav Martinů; toto studium však trvalo pouze jeden rok, neboť mladý skladatel zanedlouho přesídlil do Paříže. Koncert pro dva klavíry a orchestr nicméně vznikl až v průběhu jeho pobytu v Americe, kam emigroval z Francie v březnu roku 1941.
Pod taktovkou nového šéfdirigenta Filharmonie Bohuslava Martinů Tomáše Braunera se v pozici sólistů představí dva přední čeští klavíristé Miroslav Sekera a Daniel Wiesner.

Kongresové centrum Zlín

  • Ulice: nám. T.G. Masaryka 5556
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01
  • Stát: Česká republika

Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.

  • Ulice: nám. T.G. Masaryka 5556
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01
  • Stát: Česká republika