Čt, 28. 3. 2019, 19:00 hod.

A5 MOZART A BEETHOVEN

Místo konání: Kongresové centrum Zlín  Pořadatel: Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.  

Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 41 C dur „Jupiter", KV 551
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 3 Es dur „Eroica", op. 55

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
Dirigent: Tomáš Hanus


Dvě proslulé kompozice dvojice představitelů tzv. První vídeňské školy – Wolfganga Amadea Mozarta a Ludwiga van Beethovena – nabídne v pořadí pátý abonentní koncert řady A. Večer otevře poslední Mozartův cyklus, jejž zároveň mnozí odborníci považují za vůbec nejzdařilejší skladatelský počin v dějinách hudebního klasicismu. Monumentální Symfonie č. 41 C dur, obecně nazývaná Jupiter, je současně Mozartovým nejdelším symfonickým dílem. Své přízvisko však nezískala od svého autora, nýbrž takto ji údajně označil londýnský houslista, dirigent a hudební podnikatel Johann Peter Salomon. Přibližně třicetiminutový opus o čtyřech částech, jenž se vyznačuje notně jásavým charakterem, pak zcela bezpečně dokládá Mozartovu takřka dokonalou znalost a dovednost komplikované kontrapunktické práce. Koneckonců kompoziční principy fugy a sonátové formy se vzájemně prolínají bezmála v celé kompozici. Skladba, v níž dochází k propojení zásad baroka a klasicismu, tak představuje jakési pojítko mezi hudebním uměním starým a tím novým.

V následujícím průběhu provede Filharmonie Bohuslava Martinů slavnou Beethovenovu Eroicu, tedy dle skladatelových slov „symfonii zkomponovanou na počest velkého člověka". Autor ji, jak známo, vytvořil pro (toho času konzula) Napoleona Bonaparta. Ovšem záhy, po Francouzově prohlášení se císařem a jeho následném dobývání Evropy, rozhněvaný Beethoven zmíněnou dedikaci okamžitě odstranil a nově své dílo opatřil univerzálním věnováním „Památce hrdiny". Duch francouzského vojevůdce a plápolající pochodeň Bastilly se však nad celou symfonií stále pomyslně vznáší. Nelze pak opomenout zajímavé závěry specifického průzkumu, jehož se v roce 2016 účastnilo více než 150 předních dirigentů z celého světa. Tento výzkum totiž odhalil, že za absolutně nejlepší symfonii všech dob drtivá většina zmíněných umělců označila právě Beethovenou Eroicu.

Program provede význačný český dirigent a současný ředitel Welsh National Opera Tomáš Hanus.

Kongresové centrum Zlín

  • Ulice: nám. T.G. Masaryka 5556
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01
  • Stát: Česká republika

Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.

  • Ulice: nám. T.G. Masaryka 5556
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01
  • Stát: Česká republika