Čt, 24. 1. 2019, 19:00 hod.

B3 SVĚTOVÁ PREMIÉRA

Místo konání: Kongresové centrum Zlín  Pořadatel: Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.  

Povídání o hudbě 18.15 – Malý sál

Petr Wajsar: Zlínské linie    SVĚTOVÁ PREMIÉRA
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro klarinet a orchestr A dur, K 622
Igor Stravinskij: Petruška, orchestrální suita

Sólistka: Ludmila Peterková, klarinet
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
Dirigent: Tomáš Brauner


Koncert nabídne světovou premiéru prozatím pečlivě utajovaného díla současného představitele české skladatelské školy Petra Wajsara. Skladba tohoto komponisty a aranžéra, v jehož hudební řeči nezřídka dochází k prolínání prvků moderní populární hudby s elementy hudby „vážné", bude věnována zlínské filharmonii, potažmo městu Zlín.

Jediný klarinetový koncert dokončil Wolfgang Amadeus Mozart v říjnu roku 1791, tedy pouhé dva měsíce před svým úmrtím. Původně jej nezamýšlel určit klarinetu, ale jinému instrumentu, basetovému rohu – nakonec ovšem dospěl k názoru, že v podání prvně zmíněného nástroje vyzní mnohem efektněji. Koncert s tradičním třívětým schématem vznikl na popud rakouského klarinetisty Antona Stadlera, jenž o zkomponování takového typu kompozice velmi stál, a tudíž v této záležitosti na Mozarta dosti naléhal. Dokonce se traduje, že skladatele údajně zavřel do jisté, blíže nespecifikované kůlny a pohrozil mu, že dokud ono dílo nevytvoří, nepustí jej ven. I na prahu své smrti však byl Mozart pln autorské síly i odhodlání, a proto uvedenou skladbu, jež velmi brzy získala na celosvětové oblibě, promptně vyhotovil a následně ji věnoval právě Stadlerovi. Své interpretační umění na tomto koncertu předvede význačná česká sólistka Ludmila Peterková.

Petrušku, balet o čtyřech obrazech, lze považovat za jeden z největších kompozičních úspěchů Igora Stravinského. Původní verzi díla autor vytvořil již roku 1911, tedy ve svých 29 letech.
Filharmonie Bohuslava Martinů s šéfdirigentem Tomášem Braunerem provede suitu z tohoto baletu pro velký orchestr, v níž upoutají především ostré disonance, pregnantní rytmus či několik melodií vycházející z ruské lidové nápěvnosti.

Kongresové centrum Zlín

  • Ulice: nám. T.G. Masaryka 5556
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01
  • Stát: Česká republika

Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.

  • Ulice: nám. T.G. Masaryka 5556
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01
  • Stát: Česká republika