B

Čt, 14. 11. 2019, 19:00 hod.

A2 ODKAZ STARÝCH MISTRŮ

Místo konání: Kongresové centrum Zlín  Pořadatel: Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.  Vstupné: 290,- 250,- 210,-

P. HINDEMITH Symfonické metamorfózy na téma C. M. von Webera
W. A. MOZART Koncert pro housle a orchestr č. 3 G dur, K.216
M. REGER Variace a fuga na Mozartovo téma, op. 132

JAN MRÁČEK, housle
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
JAKUB KLECKER, dirigent


Abonentní koncert bude věnován hudebnímu odkazu velkých mistrů klasicismu a raného romantismu. Úvodní Symfonické metamorfózy Paula Hindemitha jsou ve své podstatě čtyřvětou symfonií zkomponovanou roku 1943, pro niž její autor nalezl inspiraci v melodiích Carla Marii von Webera. Témata tohoto skladatele Hindemith transformoval do neobyčejně sugestivní podoby, která svou silou, přesvědčivostí i důvtipem dodnes oslňuje posluchače po celém světě.

Wolfgang Amadeus Mozart je autorem celkem pěti houslových koncertů, přičemž třetí v pořadí patří mezi nejhranější skladby svého druhu. Opus vznikl v Salcburku v září roku 1775, tedy v době, kdy bylo jeho autorovi pouhých devatenáct let. Přes svůj mladý věk se však Mozartovi podařilo vytvořit zralou kompozici schopnou svojí hudební kvalitou plnohodnotně konkurovat jiným koncertantním dílům podobného typu. Mozartův opus, zařazený v Köchelově seznamu pod číslem 216, zazní v podání Jana Mráčka, vítěze mezinárodní Kreislerovy houslové soutěže a koncertního mistra České filharmonie. Původní melodie salcburského génia prostupují i Variace a fugu na Mozartovo téma Maxe Regera. Skladba vyhotovená roku 1914 využívá tématu Mozartovy slavné Klavírní sonáty č. 11 A dur, které Reger mistrovským způsobem zpracoval. Kompozice předkládá celkem devět samostatných variačních částí, celý cyklus pak zakončuje velmi efektní fuga.

Filharmonii Bohuslava Martinů povede současný šéfdirigent Moravské filharmonie Olomouc Jakub Klecker.

Kongresové centrum Zlín

  • Ulice: nám. T.G. Masaryka 5556
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01
  • Stát: Česká republika

Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.

  • Ulice: nám. T.G. Masaryka 5556
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01
  • Stát: Česká republika