Čt, 19. 3. 2020, 19:00 hod.

B5 LISZTOVSKÉ INSPIRACE - náhradní termín 16. 9. 2020

Místo konání: Kongresové centrum Zlín  Pořadatel: Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.  Vstupné: 290,- 250,- 210,-

Zakoupené vstupenky a vytvořené rezervace zůstavají v platnosti.

 

B. SMETANA Hakon Jarl, op. 16
J. BRAHMS Koncert pro klavír a orchestr č. 2 B dur, op. 83
L. VAN BEETHOVEN Symfonie č. 5 c moll „Osudová", op. 67

ALEXANDER GHINDIN, klavír
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
LEOŠ SVÁROVSKÝ, dirigent


Vnitřní tematické pojítko koncertu představuje osoba Franze Liszta, jehož tvůrčí odkaz zásadní měrou ovlivnil celé generace hudebních skladatelů. Kompozice z tvůrčí dílny zmíněného autora v průběhu tohoto večera sice nezazní, nicméně každé z děl zařazených na program se jistým způsobem váže právě k Lisztovi.

Úvodní skladbu, symfonickou báseň Hakon Jarl, vytvořil Bedřich Smetana v rámci svého pobytu v Göteborgu. Právě zde, na jihu Švédska, vznikaly Smetanovy první programní opusy komponované po vzoru Lisztových symfonických básní, v nichž se jejich autor nechal inspirovat dějinnými náměty vycházejícími z anglosaské i české historie a severské mytologie. Skladatelův Hakon Jarl pak námětově vychází ze stejnojmenné historické tragédie dánského básníka a dramatika Adama Öhlenschlägera. Líčí osudy pohanského norského uzurpátora Håkona a s tím související zásadní konflikt mezi vyznavači starých severských bohů a zastánci křesťanství.

Namísto původně plánovaného Kovařovicova klavírního koncertu zazní v podání Alexandra Ghindina Koncert pro klavír a orchestr č. 2 B dur Johannesa Brahmse. Opus vznikal v průběhu let 1878–81 a zejména svým rozsahem i celkovým velkorysým pojetím se jedná o zcela mimořádné dílo, jež zároveň patří k nejkvalitnějším skladbám svého druhu. Z hlediska interpretačního se jedná o značně náročnou kompozici, jež na umělce klade ty nejvyšší nároky. Díky nesporným hudebním kvalitám pak není s podivem, že řada odborníků dodnes považuje Brahmsův opus za nejlepší klavírní koncert, jaký byl dosud zkomponován.

Poslední skladbu tohoto večera patrně netřeba podrobně popisovat. Bude jí jedna z nejslavnějších symfonií celé sféry vážné hudby, Beethovenova Symfonie č. 5 c moll zvaná Osudová, kterou později roku 1837 Franz Liszt transkriboval do podoby virtuózního klavírního díla. Beethoven uvedený cyklus vytvářel v době, kdy postupně začínal ztrácet svůj sluch. Touto kompozicí se proto hodlal vypořádat se svým osudem, opustit duševní temnotu a nalézt potřebné životní světlo. Taktovky se pro tento večer ujme hlavní hostující dirigent zlínské filharmonie Leoš Svárovský.

Kongresové centrum Zlín

  • Ulice: nám. T.G. Masaryka 5556
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01
  • Stát: Česká republika

Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.

  • Ulice: nám. T.G. Masaryka 5556
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01
  • Stát: Česká republika