Út, 21. 4. 2020, 19:00 hod.

K3 DOTEKY ČESKÝCH KLASIKŮ

Místo konání: Kongresové centrum Zlín  Pořadatel: Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.  Vstupné: 240,-

Koncert se bude konat v náhradním termínu, který zatím není stanoven.

 

A. DVOŘÁK Klid pro violoncello a klavír, op. 68/5
A. DVOŘÁK Rondo g moll pro violoncello a klavír, op. 94
V. NOVÁK Moře, z klavírního cyklu Pan, op. 43
O. NEDBAL Sonáta pro housle a klavír b moll, op. 9
A. DVOŘÁK Klavírní trio č. 3 f moll, op. 65

IVANA KOVALČÍKOVÁ, housle
DOMINIKA WEISS HOŠKOVÁ, violoncello
JANA CHAUDHURI, klavír


Předposlední koncert abonentní řady K bude z hlediska celkové dramaturgické koncepce zaměřen na komorní tvorbu Dvořáka a jeho dvou žáků, Oskara Nedbala a Vítězslava Nováka. Výběr obou zmíněných následovníků není nijak náhodný – rok 2020 se totiž krom jiného ponese ve znamení připomínky 90 let od Nedbalova úmrtí a současně 150 let od narození Nováka.

Antonín Dvořák bude už asi navždy zapsán především jako výjimečný autor hudby symfonické a kantátově–oratorní, avšak mimořádnou invenci a značný půvab skýtá i jeho tvorba komorní. Klid, Rondo g moll i Klavírní trio č. 3 uvedené tvrzení bezezbytku potvrdí.

Vítězslava Nováka lze zcela určitě zařadit k nejvýraznějším Dvořákovým žákům. Roku 1910 vznikl jeho slavný pětidílný klavírní cyklus Pan pojmenovaný podle antického boha pastvin, stád a lesů. Jeho prostřední část zvaná Moře je pak živým obrazem malovaným pestrobarevnou hudební paletou, v němž se snoubí zpěv vln se světelnou hrou slunce a jeho odlesků na mořské hladině.

To houslová sonáta Oskara Nedbala zkomponovaná pod opusovým číslem 9 patrně nepatří mezi nejznámější kusy tohoto táborského rodáka.  Jedná se o raný cyklus vytvořený teprve dvacetiletým skladatelem, který se ovšem vyznačuje nebývalým melodickým důvtipem, značným harmonickým bohatstvím a interpretační náročností. Sonáta je přímým dokladem o Nedbalově vynikající znalosti technických možností obou nástrojů. Lze zkrátka hovořit o velmi působivém díle, jež zároveň umělcům poskytuje značný prostor pro vlastní vyjádření citů, emocí a vášní.

V pozici interpretů se představí koncertní mistryně Filharmonie Bohuslava Martinů Ivana Kovalčíková společně s oceňovanou violoncellistkou Dominikou Weiss Hoškovou a pianistkou Janou Chaudhuri.

Kongresové centrum Zlín

  • Ulice: nám. T.G. Masaryka 5556
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01
  • Stát: Česká republika

Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.

  • Ulice: nám. T.G. Masaryka 5556
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01
  • Stát: Česká republika