B

Čt, 10. 12. 2020, 19:00 hod.

B2 HANZELKA 100 - náhradní termín v jednání

Místo konání: Kongresové centrum Zlín  Pořadatel: Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.  Vstupné: 290,- 250,- 210,-

Koncert je odložen z důvodu protipandemických opatření. O novém termínu vás budeme brzy informovat.

Vstupenky a rezervace zůstávají v platnosti.

 

KONCERT K 100. VÝROČÍ NAROZENÍ JIŘÍHO HANZELKY

JOHANN SEBASTIAN BACH
Toccata a fuga d moll, BWV 565, orchestrální úprava Leopold Stokowski
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Koncert pro klavír a orchestr č. 5 Es dur, op. 73 „Císařský"
NIKOLAJ RIMSKIJ-KORSAKOV
Capriccio na španělská témata, op. 34
ALEXANDER BORODIN
Polovecké tance z opery Kníže Igor

 

KAREL KOŠÁREK, klavír

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
LEOŠ SVÁROVSKÝ, dirigent


V záplavě hudebních i celospolečenských výročí, která zlínská filharmonie hodlá v průběhu sezony 2020–21 připomenout, nezapadne ani vzpomínka sta let od narození Jiřího Hanzelky. Ve všech etapách života tohoto slavného cestovatele totiž sehrávala velmi výraznou roli hudba, především pak ta varhanní. Hanzelka byl vášnivým varhaníkem, do své zlínské vily na Nivách si dokonce nechal nainstalovat koncertní varhany. Zároveň se do značné míry přičinil o instalaci varhan do tehdejšího Domu umění. Jejich umístění do tohoto objektu totiž provázely poměrně značné komplikace. Jak známo, 50. léta nahlížela na varhany jako na nežádoucího propagátora náboženských myšlenek, které se zásadně neslučovaly s ideologií socialistického realismu a nastavenou kulturní politikou. Není proto s podivem, že komunističtí představitelé montáž „královského nástroje" v Domě umění zprvu striktně zamítli. Do celé záležitosti se proto aktivně vložil právě Jiří Hanzelka, jemuž se nakonec podařilo přesvědčit tehdejšího ministra kultury, aby původní zamítavé stanovisko přehodnotil.

Za pomyslného krále varhanní hudby je po staletí považován skladatel Johann Sebastian Bach – jeho slavná Toccata a fuga d moll v úpravě pro symfonický orchestr proto otevře program celého večera.

Jeden z nejgeniálnějších skladatelů všech dob Ludwig van Beethoven sice nikdy nevytvořil koncertantní kompozici pro varhany, nicméně v jeho celkové hudební tvorbě vyčnívají hodnotné opusy pro jiný klávesový nástroj, a sice klavír. Dramaturgie pro tuto příležitost zvolila Beethovenův oslnivý Klavírní koncert č. 5 zvaný Císařský, který naposledy ve Zlíně zazněl před více než patnácti lety. V pozici sólisty se představí oceňovaný český pianista a zlínský rodák Karel Košárek.

Druhá polovina koncertu přinese skladby inspirované cizokrajnými melodiemi a rytmy (Rimskij-Korsakov: Španělské capriccio a Borodin: Polovecké tance). Připomene tak Hanzelkovy legendární cestovatelské aktivity, které jej společně s Miroslavem Zikmundem proslavily po celém tehdejším Československu a díky nimž se zrodil onen známý fenomén H+Z.

Kongresové centrum Zlín

  • Ulice: nám. T.G. Masaryka 5556
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01
  • Stát: Česká republika

Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.

  • Ulice: nám. T.G. Masaryka 5556
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01
  • Stát: Česká republika