Čt, 15. 4. 2021, 19:00 hod.

B6 MAHLER VZKŘÍŠENÍ

Místo konání: Kongresové centrum Zlín  Pořadatel: Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.  Vstupné: 290,- 250,- 210,-

GUSTAV MAHLER
Symfonie č. 2 c moll „Vzkříšení"

 

EVA HORNYÁKOVÁ, soprán
VÁCLAVA KREJČÍ HOUSKOVÁ, alt

ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO
PETR FIALA, sbormistr

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
TOMÁŠ BRAUNER, dirigent


Předposlední koncert řady B nabídne monumentální vokálně-instrumentální dílo Gustava Mahlera komponované pro soprán a alt sólo, smíšený sbor a velký orchestr. Symfonie č. 2 je pětivětým opusem, který svým mohutným obsazením spadá spíše do kategorie symfonické kantáty.

Mahler počal s pracemi na své druhé symfonii v lednu roku 1888, tedy v době, kdy profesně působil jako druhý kapelník lipské opery a kdy paralelně pracoval na své Symfonii č. 1. Kompletního dokončení se skladatelovo dílo dočkalo až po šesti letech, a sice v červenci roku 1894. Jeho vyhotovení i výslednou podobu dosti zásadně ovlivnilo úmrtí skladatelova blízkého přítele a významného dirigenta Hanse von Bülowa. Gustav Mahler se osobně účastnil posledního rozloučení, přičemž se později nechal slyšet, že sbor zpěváků na kůru mu tehdy připadal jako andělé, kteří se svým zpěvem dotýkali nebes.

Skladatel velmi usiloval o provedení svého díla, nicméně vzhledem ke značným nárokům na počet hudebníků a zpěváků se zpočátku zdálo uvedení takřka nereálné. Teprve v prosinci 1895 se konečně podařilo uvedení Symfonie č. 2 prosadit; cyklus zazněl v Berlíně za řízení samotného autora, nicméně reakce přítomného publika byly dosti chladné. Až následné reprízy v Mnichově a Basileji se setkaly s bouřlivými ovacemi, a samotného Mahlera tak posunuly do pozice respektovaného hudebního autora.

Zlínského provedení Mahlerovy Symfonie č. 2 se ujme sopranistka Eva Hornyáková a mezzosopranistka Václava Krejčí Housková, sborovou složku obstará Český filharmonický sbor Brno. Za dirigentský pult se postaví Tomáš Brauner.

Kongresové centrum Zlín

  • Ulice: nám. T.G. Masaryka 5556
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01
  • Stát: Česká republika

Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.

  • Ulice: nám. T.G. Masaryka 5556
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01
  • Stát: Česká republika