B

St, 16. 6. 2021, 19.00

TOMÁŠ KAČO - MY HOME - náhradní termín za 19.5.2020 a 8.12.2020

Místo konání: Kongresové centrum Zlín  Pořadatel: Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.  Vstupné: 240,-

Zakoupené vstupenky z původního termínu (19. 5. 2020 i 8. 12. 2020) zůstavají v platnosti.

 

KLAVÍRNÍ RECITÁL

Pořad sestavený z výběru skladeb z autorského alba My Home doplněný o improvizace

TOMÁŠ KAČO, klavír


V červnu 2021 přivítá Kongresové centrum zcela mimořádnou osobnost hudebního světa – talentovaného klavíristu, aranžéra, skladatele a vokalistu Tomáše Kača, jenž je jedním z mála současných českých umělců, kterým se podařilo dobýt slavný Hollywood. Jeho neuvěřitelná cesta z chudoby až ke slávě a uznání ovšem nebyla nikterak jednoduchá, pouze díky svému odhodlání, píli a talentu se tomuto pozoruhodnému umělci podařilo splnit si svůj sen.

Tomáš Kačo pochází z dvanácti sourozenců. Za klavír poprvé usedl v pěti letech, institucionálního hudebního vzdělání se mu však začalo dostávat až o šest let později. Následovala studia na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, poté na pražské Akademii múzických umění. Po vítězství v soutěži mladých skladatelů se Kačo chopil nabídnuté příležitosti a odjel do Spojených států, kde byl přijat na prestižní Berklee College of Music. Právě na tomto místě začal více přemítat nad svým etnickým původem, který promítl ve své hudbě. Množství recitálů absolvoval v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Belgii, Izraeli, ve Washingtonu nebo Los Angeles.

Zlínský koncert Tomáše Kača bude převážně sestávat z vlastních skladeb, které umělec v loňském roce vydal na albu My Home. Jistý prostor však bude věnován také improvizaci.

 

 

OPATŘENÍ V RÁMCI POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ:

Návštěvníci musí písemným potvrzením, které předloží u vstupu spolu se vstupenkou, splnit jednu z následujících podmínek:
- 21 dní po 1. dávce očkování 
- Po prodělání nemoci COVID-19 platí imunita 180 dní
- Negativní POC antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní, u dětí do 6 let není testování požadováno
- Negativní PCR či antigenní test návštěvníci doloží potvrzením od zaměstnavatele či čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce o negativním testu provedeném ve škole či školském zařízení.

Při účasti na koncertě je návštěvník povinen zajistit ochranu dýchacích cest respirátorem.

Podmínky pořádání koncertu mohou být změněny v důsledku aktuálních nařízení Vlády ČR.

Kongresové centrum Zlín

  • Ulice: nám. T.G. Masaryka 5556
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01
  • Stát: Česká republika

Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.

  • Ulice: nám. T.G. Masaryka 5556
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01
  • Stát: Česká republika