B

The Orchestra

First violins

MgA. Pavel Mikeska, k.m.
MgA. Ivana Kovalčíková, k.m.
Mgr. Dana Kruyerová
MgA. Alena Strojilová*
Jan Nedoma
Jitka Mrazíková
Mgr. Miroslav Křivánek
Jana Štípková 
Hana Tesařová DiS.
MgA. Jiří Novák
MgA. Marina Dronina *
Mgr.art. Veronika Pospíšilová

Second violins

MgA. Michal Mrkvica
Libor Macháček
Mgr. Josef Vyžrálek
Josef Kubelka
Jan Kotulan
Helena Kotulanová
Jaroslav Aladzas
MgA. Jitka Šuranská
MgA. Marie Němcová
MgA. Jan Kovalovský
Mgr.art. Lucie Hromádková

Violas

Mgr. Pavel Březík
MgA. Oldřich Šebestík
Roman Janů
Lucie Dümlerová
Michaela Slámová
Mgr. Dana Božková
Iveta Sklenářová
Hana Tomanová, DiS.*
Mag.art. Veronika Dostálová
Mgr. Miroslav Kašný

Cellos

Martin Bzirský, k.m.
Mag.art. Karolína Zívalíková
Zdenka Aladzasová
David Kefer
Erich Hulín
Mgr. Viktor Kozánek
MgA. Věra Kousalíková 

Double basses

Vítězslav Pelikán
Michal Pášma
Silvia Geryková
Pavel Juřík
Mgr.art. Karel Pevný
MgA. Václav Mareček
MgA. Martin Crla
Jakub Veleta

Flutes

Mgr. Jana Holásková
Mgr. Vladimír Vodička
Jiřina Vodičková
BcA. Jana Šindelářová

Oboes

Mgr. Jana Lapková
MgA. Alžběta Jamborová 
MgA. Naděžda Škrabalová 
Monika Dedičová

Clarinets

MgA. Aleš Pavlorek
MgA. Jiří Kundl
MgA. Jiří Porubiak
MgA. Marek Smetka

Bassoons

MgA. Michal Kubáč
MgA. Eva Karbanová
MgA. Vít Procházka
MgA. Jaroslav Janoštík

Horns

MgA. Daniel Mlčák
BcA. Jiří Hammer
MgA. Milan Kubát
Rudolf Linner
Jiří Zatloukal, dipl.um.
MgA. Vlastimil Kelar

Trumpets

Pavel Skopal
Miroslav Bureš
Zdeněk Macek
BcA. Pavel Skopal, ml.

Trombones

Miloslav Žváček
MgA. Jakub Zívalík
Pavel Nevařil
Roman Sklenář
Vít Pospíšil, DiS

Timpani, percussion

Mgr. Gregor Kruyer
Jiří Trávníček
Pavel Kalivoda
Michal Kozák, DiS. 

Harp

Amelia Tokarska

 

 Legenda:  * -mateřská dovolená, k.m. - koncertní mistr