St, 16. 12. 2015, 19.00 - Mimořádné koncerty

VÁNOČNÍ KONCERT


F. A. MÍČA: Symfonie D dur
M. MACHEK: České koledy
J. J. RYBA: Rozmilý slavíčku
                    S pastýři budu muzikovat
                    Milí synáčkové
J. J. RYBA: Česká mše vánoční

 

Sólisté: ANNA TRAHOVÁ, soprán, SYLVA ČMUGROVÁ, alt, ALEŠ VORÁČEK, tenor, LUBOŠ SKALA, basbaryton
Spoluúčinkují: MORAVSKÉ DĚTI - HOLEŠOVSKÝ DĚTSKÝ SBOR, MORAVSKÝ KOMORNÍ SBOR OSTRAVA
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
Dirigent: JAROMÍR M. KRYGEL

Letošní vánoční koncert jsme opět sestavili z děl českých autorů. František Adam Míča žil v druhé polovině 18. století a jeho díla si vysoce cenil i W. A. Mozart. Druhá polovina vánočního koncertu je v naší filharmonii již od roku 1970, kdy zazněla za řízení tehdejšího šéfdirigenta Zdeňka Bílka poprvé, neměnná.  Česká mše vánoční je posluchačům zajisté blízká pro svou srozumitelnost i hudební malebnost, prostotu i radostnou a svěží atmosféru, protože Jakub Jan Ryba v ní tóny vykresluje příběh zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám. Náš koncert doplňují drobné vokálně instrumentální skladby, opěvující narození Páně, tzv. pastorely, jejichž autorem je rovněž Jakub Jan Ryba. Jejich vznik a provozování jsou spojeny s 18. stoletím, byly psány v češtině venkovskými kantory a jejich líbeznost provází čas vánoční až do dnešních dní.

Kongresové centrum Zlín

  • Ulice: nám. T.G. Masaryka 5556
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01
  • Stát: Česká republika

Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.

  • Ulice: nám. T.G. Masaryka 5556
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01
  • Stát: Česká republika
Nahoru