B

Konkurzy

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ

vypisuje

KONKURZ NA MÍSTO II. ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO SKUPINY VIOL

 

Konkurz se uskuteční v termínu 26. ledna 2022 od 14:00 v Kongresovém centru,  Velký sál  

Uzávěrka přihlášek je 14. ledna 2022.

 

Konkurzní repertoár:

1) přednesová skladba:

První věta s kadencí ze Stamicova nebo Hoffmeisterova koncertu D dur

První věta violového koncertu z období 20. století ( Bartók, Martinů, Walton, Hindemith )                                                   

 

2) orchestrální party:

B. Smetana: Prodaná nevěsta, předehra

L. Janáček: Sinfonietta

B. Smetana: Má vlast ( Z českých luhů a hájů, Blaník )

W. A. Mozart: Symfonie č. 40 g moll

H. Berlioz: Karneval

E. Elgar: Enigma

B. Martinů: Fresky

V. Novák: V Tatrách

Přihlášky se stručným profesním životopisem a kontakty (adresa, telefon, e-mail) zasílejte na níže uvedený kontakt nebo využijte elektronické přihlášky.

Účastníci konkurzu si sami zajistí klavírní doprovod. Orchestrální party pro uchazeče ke stažení ZDE.

 

Tomáš Gregůrek, manager orchestru

Filharmonie Bohuslava Martinů o.p.s

nám. T. G. Masaryka 5556

760 01 Zlín

e-mail: manager@filharmonie-zlin.cz

www.filharmonie-zlin.cz

 

 

 

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ

vypisuje

KONKURZ NA MÍSTO 2 a 3. LESNÍHO ROHU S POVINNOSTÍ 1. LESNÍHO ROHU

 

Konkurz se uskuteční dne 25. ledna 2022 ve 14:00 hodin

v Kongresovém centru ve Zlíně, Velký sál.

Uzávěrka přihlášek je 10. ledna 2022.

 

Konkurzní repertoár ( pořadí skladeb a orchestrálních partů závazné ):

  1. Kolo ( koncert + orchestrální party )

W. A. Mozart: Koncert pro lesní roh a orchestr č. 2 Es dur KV 417 ( 1. a 2. věta )          

S. Prokofiev: Romeo a Julie

P. I. Čajkovskij: Symfonie č. 5 ( 2. věta )

R. Strauss: Enšpíglova šibalství

A. Dvořák: Symfonie č. 9 ( 3. lesní roh )

 

 

  1. Kolo ( koncert + orchestrální party )       

R. Strauss: Koncert pro lesní roh a orchestr č. 1 Es dur ( 1. věta )

A. Dvořák: Symfonie č. 9 ( 1. lesní roh )

W. A. Mozart: Koncert pro housle a orchestra A dur

J. Brahms: Symfonie č. 4 e moll, op. 88

G. Rossini: Straka zlodějka, předehra

L. van Beethoven: Fidelio ( předehra )

L. van Beethoven: Symfonie č. 7

C. Franck: Symfonie d molll                      

  

Přihlášky se stručným profesním životopisem a kontakty (adresa, telefon, e-mail) zasílejte na níže uvedený kontakt nebo využijte elektronické přihlášky. Účastníci konkurzu si sami zajistí klavírní doprovod.

Orchestrální party pro uchazeče ke stažení ZDE.

 

Tomáš Gregůrek, manager orchestru

Filharmonie Bohuslava Martinů o.p.s

nám. T. G. Masaryka 5556

760 01 Zlín

e-mail: manager@filharmonie-zlin.cz

www.filharmonie-zlin.cz

 

 

 

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ

vypisuje

KONKURZ NA MÍSTO 2. TROMBONU S POVINNOSTÍ BASTROMBONU

 

Konkurz se uskuteční dne 10. ledna 2022 ve 14:00hodin

v Kongresovém centru ve Zlíně, Velký sál.

Uzávěrka přihlášek je 17. prosince 2021.

 

Konkurzní repertoár ( pořadí skladeb a orchestrálních partů závazné ):

  1. Kolo

koncert + orchestrální party, tenorový trombon podmínka

Ferdinand David: Concertino pro trombon a orchestr, Op. 4 ( Hofmeister Leipzig ) pouze 1. věta bez kadenze

W.A. Mozart: Requiem d moll KV 626 Tuba mirum       

G. Rossini: Vilém Tell předehra

( basový trombon podmínka )

A. Bruckner: Symfonie č.7 E Dur

R. Wagner: Valkýra

 

2. Kolo

koncert + orchestrální party, basový trombon podmínka    

E. Sachse: Concertino pro bastrombon a klavír F Dur (Bearbeitung Armin Bachmann)

                                            do taktu 119 na kontra F

W.A. Mozart: Requiem d moll KV 626 Kyrie eleison

L. Janáček: Taras Bulba, Sinfonietta

( tenorový trombón podmínka )

L. Janáček: Sinfonietta

R. Strauss: Život hrdinův

Hra z listu

 

Přihlášky se stručným profesním životopisem a kontakty (adresa, telefon, e-mail) zasílejte na níže uvedený kontakt nebo využijte elektronické přihlášky. Účastníci konkurzu si sami zajistí klavírní doprovod. Orchestrální party pro uchazeče ke stažení na web. stránkách www.filharmonie-zlin.cz.

 

 

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ

vypisuje

KONKURZ NA MÍSTO 1. ZÁSTUPCE DO SKUPINY VIOLONCELL

( po dobu mateřské dovolené )

Konkurz se uskuteční dne 16. listopadu 2021v 16:00hodinv Kongresovém centru ve Zlíně. ( Velký sál )

Uzávěrka přihlášek je 8. listopadu 2021.

 

Konkurzní repertoár: 

1) přednesová skladba:

Koncert z období klasicismu – 1.věta s kadencí (Haydn, Boccherini a pod.)

Koncert světového repertoáru z období romantismu popřípadě 20. století ( dvě kontrastní věty )

 

2) orchestrální party:

B. Smetana: Prodaná nevěsta
A. Dvořák: Symfonie č.8
B. Smetana: Šárka
P.I. Čajkovskij: Symfonie č.6
G. Verdi: Requiem - Offertorium
P.I. Čajkovskij: Klavírní koncert b-moll
L. Janáček: Suita pro smyčce
S. Prokofjev: Romeo a Julie

G. Rossini: Vilém Tell

 

Přihlášky se stručným profesním životopisem a kontakty (adresa, telefon, e-mail) zasílejte na níže uvedený kontakt nebo využijte elektronické přihlášky. 
Účastníci konkurzu si sami zajistí klavírní doprovod. Orchestrální party pro uchazeče ke stažení zde - 1,2.

 

Tomáš Gregůrek, manager orchestru
Filharmonie Bohuslava Martinů o.p.s. 
nám. T. G. Masaryka 5556
760 01 Zlín

e-mail: manager@filharmonie-zlin.cz
www.filharmonie-zlin.cz

 

 

 

...................................................................................................................................................................

 

Elektronická přihláška na konkurz