B

Konkurzy

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ o.p.s.

 

vypisuje

 

KONKURZ NA MÍSTO 2. TROMBONU S POVINNOSTÍ BASTROMBONU

Konkurz se uskuteční dne 14. října 2020ve 14:00hodin
v Kongresovém centru ve Zlíně (Velký sál). Uzávěrka přihlášek je 2. října 2020.

 

Konkurzní repertoár (pořadí skladeb a orchestrálních partů závazné):

1. Kolo (koncert + orchestrální party, tenorový trombon podmínka)

Ferdinand David: Concertino pro trombon a orchestr, Op. 4 (Hofmeister Leipzig) - pouze 1. věta bez kadenze
W. A. Mozart: Requiem d moll KV 626 Tuba mirum 
G. Rossini: Vilém Tell předehra
R. Strauss: Život hrdinův
(basový trombon podmínka u koncertu A. Lebedeva a orchestrálních partů L. Janáčka)
A. Lebedev: Concerto in One Movement
L. Janáček: Taras Bulba

 

2. Kolo (orchestrální party, basový trombon podmínka)      

R. Schumann: Symfonie č. 3 Es dur, Op. 97
W.A. Mozart: Requiem d moll KV 626 Kyrie eleison (fuga)
L. van Beethoven: Symfonie č. 9 d moll, op. 125
A. Bruckner: Symfonie č. 7 E dur
L. Janáček: Sinfonietta
R. Wagner: Valkýra
J. Williams: Star Wars

 

Přihlášky se stručným profesním životopisem a kontakty (adresa, telefon, e-mail) zasílejte na  níže uvedený kontakt nebo využijte elektronické přihlášky.
Účastníci konkurzu si sami zajistí klavírní doprovod. Orchestrální party pro uchazeče ke stažení 1. výběrové kolo a 2. výběrové kolo.

 

Tomáš Gregůrek, manager orchestru
Filharmonie Bohuslava Martinů o.p.s
nám. T. G. Masaryka 5556
760 01 Zlín

e-mail: manager@filharmonie-zlin.cz
www.filharmonie-zlin.cz

 

 

KONKURZ NA MÍSTO TUTTI HRÁČE 
DO SKUPINY I. HOUSLÍ (2 hráči tutti za mateřskou dovolenou)

 

Konkurz se uskuteční v termínu 25.11. 2020 od 14:00 v Kongresovém centru (  Velký sál  )
Uzávěrka přihlášek je 12. listopadu 2020.

 

Konkurzní repertoár:

1) přednesová skladba:
W. A. Mozart: jeden z koncertů G-dur, D-dur, A-dur, 1.věta s kadencí
Koncert světového repertoáru z období romantismu ( 1. věta s kadencí )                                                   

 
2) orchestrální party:
B. Smetana: Prodaná nevěsta, předehra
L. van Beethoven: Symfonie č. 3 Eroica (3. věta)
L. van Beethoven: Symfonie č. 9 ( 3. věta )
L. Janáček: Taras Bulba
F. Mendelssohn – Bartholdy: Symfonie č. 4 ( 1. věta)
J. Brahms: Symfonie č. 3 ( 1. věta)
B. Smetana: Má vlast ( Šárka )

Party ke stažení

 

Přihlášky se stručným profesním životopisem a kontakty (adresa, telefon, e-mail) zasílejte na  níže uvedený kontakt nebo využijte elektronické přihlášky.
Účastníci konkurzu si sami zajistí klavírní doprovod. Orchestrální party pro uchazeče ke stažení na web. stránkách www.filharmonie-zlin.cz.

 

Tomáš Gregůrek, manager orchestru
Filharmonie Bohuslava Martinů o.p.s
nám. T. G. Masaryka 5556
760 01 Zlín
e-mail: manager@filharmonie-zlin.cz
www.filharmonie-zlin.cz

 

KONKURZ NA MÍSTO TUTTI HRÁČE 
DO SKUPINY II. HOUSLÍ 
( tutti za mateřskou dovolenou a 1. zástupce vedoucího skupiny )

Konkurz se uskuteční v termínu 25.11. 2020 od 17:00 v Kongresovém centru (  Velký sál  )
Uzávěrka přihlášek je 12. listopadu 2020.

 

Konkurzní repertoár:

1) přednesová skladba:
W. A. Mozart: jeden z koncertů G-dur, D-dur, A-dur, 1.věta s kadencí
Koncert světového repertoáru z období romantismu ( 1. věta s kadencí )                                                   

 
2) orchestrální party:
B. Smetana: Prodaná nevěsta, předehra
L. Janáček: Taras Bulba
B. Smetana: Má vlast ( Šárka, Z českých luhů a hájů )
A. Dvořák: Symfonie č. 9
W. A. Mozart: Kouzelná flétna a Figarova svatba ( předehry )

Party ke stažení:
Smetana - Prodaná nevěsta
Janáček
Smetana - Má vlast
Dvořák
Mozart

 

Přihlášky se stručným profesním životopisem a kontakty (adresa, telefon, e-mail) zasílejte na  níže uvedený kontakt nebo využijte elektronické přihlášky.
Účastníci konkurzu si sami zajistí klavírní doprovod. Orchestrální party pro uchazeče ke stažení na web. stránkách www.filharmonie-zlin.cz.

 

 

Tomáš Gregůrek, manager orchestru
Filharmonie Bohuslava Martinů o.p.s
nám. T. G. Masaryka 5556
760 01 Zlín
e-mail: manager@filharmonie-zlin.cz
www.filharmonie-zlin.cz

 

...................................................................................................................................................................

 

Elektronická přihláška na konkurz

  

Antispam