B

Konkurzy

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ

   

 vypisuje

 

KONKURZ NA MÍSTO TUTTI HRÁČE

DO SKUPINY I. HOUSLÍ (1 celý úvazek po dobu mateřské dovolené)

 

Konkurz se uskuteční dne 29. června 2021v 10:00 hodin v Kongresovém centru ve Zlíně. (Velký sál)
Uzávěrka přihlášek je 11. června 2021.

 

 Konkurzní repertoár:

1) přednesová skladba:

 W. A. Mozart: jeden z koncertů G-dur, D-dur, A-dur, 1.věta s kadencí
Koncert světového repertoáru z období romantismu (1. věta s kadencí)                                                   

 

2) orchestrální party: 

B. Smetana: Prodaná nevěsta, předehra 
L. van Beethoven: Symfonie č. 3 Eroica (3. věta)
L. van Beethoven: Symfonie č. 9 (3. věta)
L. Janáček: Taras Bulba 
F. Mendelssohn – Bartholdy: Symfonie č. 4 (1. věta)
J. Brahms: Symfonie č. 3 (1. věta)
B. Smetana: Má vlast (Šárka)

 

Přihlášky se stručným profesním životopisem a kontakty (adresa, telefon, e-mail) zasílejte na  níže uvedený kontakt nebo využijte elektronické přihlášky.
Účastníci konkurzu si sami zajistí klavírní doprovod. Orchestrální party pro uchazeče ke stažení zde.

   

Tomáš Gregůrek, manager orchestru 
Filharmonie Bohuslava Martinů o.p.s
nám. T. G. Masaryka 5556 
760 01 Zlín

e-mail: manager@filharmonie-zlin.cz
www.filharmonie-zlin.cz

 

 

 

 

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ 

 

vypisuje

 

KONKURZ NA MÍSTO II. ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO SKUPINY VIOL

 

Konkurz se uskuteční v termínu 29. června 2021 od 10:00 v Kongresovém centru (Velký sál)
Uzávěrka přihlášek je 11. června 2021.

 

Konkurzní repertoár:

1) přednesová skladba:

První věta s kadencí ze Stamicova nebo Hoffmeisterova koncertu D dur
První věta violového koncertu z období 20. století (Bartók, Martinů, Walton, Hindemith)                                                   

 

2) orchestrální party:

B. Smetana: Prodaná nevěsta, předehra
L. Janáček: Sinfonietta
B. Smetana: Má vlast (Z českých luhů a hájů, Blaník)
W. A. Mozart: Symfonie č. 40 g moll
H. Berlioz: Karneval
E. Elgar: Enigma
B. Martinů: Fresky
V. Novák: V Tatrách

 

Přihlášky se stručným profesním životopisem a kontakty (adresa, telefon, e-mail) zasílejte na níže uvedený kontakt nebo využijte elektronické přihlášky. 
Účastníci konkurzu si sami zajistí klavírní doprovod. Orchestrální party pro uchazeče ke stažení zde.

 

Tomáš Gregůrek, manager orchestru
Filharmonie Bohuslava Martinů o.p.s. 
nám. T. G. Masaryka 5556
760 01 Zlín

e-mail: manager@filharmonie-zlin.cz
www.filharmonie-zlin.cz

 

 

...................................................................................................................................................................

 

Elektronická přihláška na konkurz