Konkurzy

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ

 

vypisuje

 

KONKURZ NA MÍSTO HRÁČE

NA 2. HOBOJ S POVINNOSTÍ ANGLICKÉHO ROHU

( po dobu mateřské dovolené )

Konkurz se uskuteční dne 4. prosince 2019ve 14:00hodin

v Kongresovém centru ve Zlíně (Malý sál). Uzávěrka přihlášek je 25. listopadu 2019.

 

Konkurzní repertoár:

 

1) přednesová skladba:

Koncert světového repertoáru dle vlastního výběru ( 1. a 2. věta )                                                   

 

2) orchestrální party 2. hoboje:

A. Dvořák                     Slovanské tance č. 2,7,10,15

A. Dvořák                     Koncert pro violoncello a orchestr h moll

A. Dvořák                     Symfonie č. 7

J. Brahms                    Variace na Haydnovo téma

M.P. Musorgskij            Obrázky z výstavy

G. Mahler                     Symfonie č. 1

 

3) orchestrální party anglického rohu:

H. Berlioz                     Římský karneval

L. Janáček                   Taras bulba

A. Dvořák                     Symfonie č. 9

C. Franck                     Symfonie d moll

G. Rossini                    Vilém Tell

 

Přihlášky se stručným profesním životopisem a kontakty (adresa, telefon, e-mail) zasílejte na  níže uvedený kontakt nebo využijte elektronické přihlášky.

Účastníci konkurzu si sami zajistí klavírní doprovod. Orchestrální party pro uchazeče ke stažení part1 a part2 a part3.

 

Tomáš Gregůrek, manager orchestru

Filharmonie Bohuslava Martinů o.p.s

nám. T. G. Masaryka 5556

760 01 Zlín

e-mail: manager@filharmonie-zlin.cz

www.filharmonie-zlin.cz

 

...................................................................................................................................................................

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ

 

 

vypisuje

 

KONKURZ NA MÍSTO TUTTI HRÁČE
DO SKUPINY I. HOUSLÍ

 

Konkurz se uskuteční dne 3. prosince 2019ve 13:00hodin v Kongresovém centru ve Zlíně. ( Malý sál )

Uzávěrka přihlášek je 22. listopadu 2019.

 

Konkurzní repertoár:

1) přednesová skladba:

W. A. Mozart: jeden z koncertů G-dur, D-dur, A-dur, 1.věta s kadencí

Koncert světového repertoáru z období romantismu ( 1. věta s kadencí )                                                   

 

2) orchestrální party:

B. Smetana: Prodaná nevěsta, předehra

L. van Beethoven: Symfonie č. 3 Eroica (3. věta)

L. van Beethoven: Symfonie č. 9 (3. věta)

L. Janáček: Taras Bulba

F. Mendelssohn – Bartholdy: Symfonie č. 4 ( 1. věta)

J. Brahms: Symfonie č. 3 (1. věta)

B. Smetana: Má vlast (Šárka)

 

party ke stažení 

 

Přihlášky se stručným profesním životopisem a kontakty (adresa, telefon, e-mail) zasílejte na  níže uvedený kontakt nebo využijte elektronické přihlášky.

Účastníci konkurzu si sami zajistí klavírní doprovod. Orchestrální party pro uchazeče ke stažení na web. stránkách www.filharmonie-zlin.cz.

 

Tomáš Gregůrek, manager orchestru

Filharmonie Bohuslava Martinů o.p.s
nám. T. G. Masaryka 5556
760 01 Zlín

e-mail: manager@filharmonie-zlin.cz
www.filharmonie-zlin.cz

 

Elektronická přihláška na konkurz

  

Antispam