Abonentní řada D

Zábavné a výchovně–vzdělávací koncerty pro mladé publikum mají ve Zlíně více než šedesátiletou tradici. Za tu dobu se filharmonikům podařilo úspěšně realizovat na stovky koncertů, které pobavily desetitisíce malých dětí. Hlavním smyslem nedělních matiné pořádaných v rámci cyklu D je přiblížit mladé generaci symfonický orchestr, jeho specifický zvuk, jednotlivé hudební nástroje i stěžejní díla vážné hudby. To vše pomocí interaktivních audiovizuálních pořadů, které nenásilnou formou v dětech probouzí hlubší zájem o hudební umění. Mikulášské představení z tvůrčí dílny Jany Kafkové i jarní pořad Miloše Machka však nejsou určeny výhradně dorostu. Ba naopak, vítáni jsou milovníci hudby všech věkových kategorií.