B

Abonentní řada D


Interaktivní pořady pro dětské publikum jsou již po několik desetiletí pevnou součástí uměleckých aktivit Filharmonie Bohuslava Martinů. Hudební edukace a popularizace hudby u mladého publika ostatně patří mezi jednu ze základních priorit zlínského symfonického orchestru. Kromě desítek produkcí realizovaných pro žáky škol proto zlínští filharmonici každoročně organizují dvojici nedělních matiné pro děti a jejich rodiče. Akce mají za cíl probudit v dětech hlubší zájem o hudební umění a zvýšit jejich povědomí o symfonickém orchestru i jednotlivých nástrojích. V letošní koncertní sezoně nabízí Filharmonie Bohuslava Martinů prosincové hudebně-divadelní představení z tvůrčí dílny Jany Kafkové a Rostislava Marka a březnovou produkci autorského dua Tomáš Ille – Martin Pášma.