Partneři

Zakladatelé

Děkujeme našim zakladatelům za finanční podporu nákupu nových hudebních nástrojů. V roce 2018 se konkrétně jedná o trumpety, tubu, hoboj, pikolu a tympán. V roce 2019 jsme díky investiční dotaci Statutárního města Zlín pořídili trombon a lesní roh, z investiční dotace Zlínského kraje by zakoupen 5-ti strunný kontrabas, lesní roh a mistrovské koncertní housle.

Generální partner

 

Partneři

Mediální partneři