B

Čt, 25. 9. 2014, 19.00

HM / IGOR ARDAŠEV

Místo konání: Kongresové centrum Zlín  Pořadatel: Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.  Vstupné: 350,- 290,- 240,-

Zahajovací koncert Harmonia Moraviae 2014

 

P. I. Čajkovskij: Koncert pro klavír č. 1 b moll, op. 23
M. P. Musorgskij: Obrázky z výstavy

Sólista: IGOR ARDAŠEV, klavír

Filharmonie Bohuslava Martinů
Dirigent: STANISLAV VAVŘÍNEK


 

Petr Iljič Čajkovskij svůj Klavírní koncert č. 1 b moll napsal na popud Nikolaje Rubinstejna, ředitele Moskevské konzervatoře, který jej pozval jako profesora na svou školu Posluchači byli prvním provedením okouzleni a tento koncert se stal až do dnešní doby jedním z nejvyhledávanějších. Po náhlé smrti architekta a malíře Hartmana uspořádal Modest Petrovič Musorgskij a několik dalších přátel výstavu jeho kreseb. Pod dojmem této výstavy napsal jedno ze svých nejslavnějších děl Obrázky z výstavy, často nazývané podle ruského originálu Kartinky. Cyklus klavírních skladeb Musorgskij sám neinstrumentoval, ale učinilo tak několik dalších skladatelů. Nejznámější a nejčastěji hraná je instrumentace Maurice Ravela z roku 1922.

Rodák z Brna Igor Ardašev reprezentuje už dlouho české pianistické umění na mezinárodním fóru. Jeho talent formoval nejprve otec, později byla jeho pedagožkou na konzervatoři i na Janáčkově akademii múzických umění Inessa Janíčková a na mistrovských kurzech pak Paul Badura-Skoda v Rakousku a Rudolf Serkin ve Spojených státech amerických. Virtuózně disponovaný a filozoficky orientovaný pianista pořádá samostatné recitály, hraje čtyřručně i na dva klavíry s manželkou Renatou a spolupracuje s komorními soubory a renomovanými domácími i zahraničními orchestry. 

Stanislav Vavřínek působí od roku 2008 jako šéfdirigent Filharmonie Bohuslava Martinů. Vystudoval na brněnské konzervatoři flétnu a dirigování. Ve studiu dirigování pak pokračoval na pražské Akademii múzických umění u profesorů Elišky, Vajnara a Štycha. Po dokončení AMU absolvoval mistrovské kurzy Roberta Benziho ve Švýcarsku. Jako host spolupracoval s více než třiceti symfonickými i komorními orchestry doma i v zahraničí. V letech 1999 - 2008 byl šéfdirigentem Jihočeské komorní filharmonie České Budějovice.

 

Kongresové centrum Zlín

  • Ulice: nám. T.G. Masaryka 5556
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01
  • Stát: Česká republika

Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.

  • Ulice: nám. T.G. Masaryka 5556
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01
  • Stát: Česká republika