B7 TALENTINUM - náhradní termín za 14.5.2020

25. 8. 2020

Zakoupené vstupenky a vytvořené rezervace zůstavají v platnosti.

  

L. VAN BEETHOVEN Coriolanus, předehra
J. HAYDN   Koncert pro violoncello a orchestr D dur 
L. VAN BEETHOVEN  Koncert pro klavír a orchestr č. 1 C dur, op. 15 (1. věta)
F. MENDELSSOHN–BARTHOLDY  Koncert pro klavír a orchestr č. 1 g moll, op. 25


ADAM KLÁNSKÝ, violoncello
KAREL LESKOVEC, klavír
JAN ČMEJLA, klavír

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
ADAM SEDLICKÝ, dirigent