B

K3 TRIO PONK - přesun

2. 2. 2021

Koncert se přesouvá do sezony 2021/2022, vstupenky a rezervace zůstávají v platnosti.

 

Autorská tvorba TRIA PONK

 

TRIO PONK:
MICHAL KRYSTÝNEK, zpěv, housle
EDUARD TOMAŠTÍK, cimbál
PAVEL RAJMIC, kontrabas