B

KONCERT K 100. VÝROČIU VZNIKU ČSR

4. 10. 2018

Leoš Svárovský, dirigent

Juraj Bartoš, trubka