B

K2 AVE MARIA - přesun

19. 1. 2021

Koncert se přesouvá do sezony 2021/2022, vstupenky a rezervace zůstávají v platnosti.

 

ANTONIO VIVALDI / GEORG FRIEDRICH HÄNDEL /
GIOVANNI BONONCINI / GIUSEPPE SCARLATTI /
JAN LADISLAV DUSÍK / WOLFGANG AMADEUS MOZART /
JAKUB JAN RYBA

 

MARTINA KOCIÁNOVÁ, mezzosoprán a průvodní slovo
KATEŘINA ENGLICHOVÁ, harfa