B

OPERNÍ GALA - náhradní termín za 11. 3. 2020

26. 6. 2020

Zakoupené vstupenky a vytvořené rezervace zůstavají v platnosti.

 

Slavné výstupy z oper W. A. Mozarta, Ch. Gounoda, G. Donizettiho, G. Bizeta, G. Verdiho ad.

 

PETR NEKORANEC, tenor
LADA BOČKOVÁ, soprán
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
TOMÁŠ BRAUNER, dirigent