Harmonia Moraviae

Mezinárodní hudební festival Harmonia Moraviae je pořádán Filharmonií Bohuslava Martinů za podpory Zlínského kraje a statutárního města Zlín. Předkládá svým posluchačům koncerty mimořádně vysokých kvalit s vynikajícími dirigenty, sólisty a hudebními soubory a doplňuje tak nabídku svých abonentních koncertů.

Festival Harmonia Moraviae vznikl v roce 1999, konal se jednou za dva roky stejně jako Talentinum, mezinárodní hudební festival mladých koncertních umělců. Původně jeho obsahem byla duchovní hudba. Filharmonii se tak dostalo dalších možností vystoupit v rámci zlínského regionu a zároveň upozornit díky hudbě na vzácné a unikátních chrámové stavby jihovýchodní Moravy, z tohoto propojení tónů s architektonickými prostorami vyplynul i název festivalu. Harmonia je v překladu souzvuk, který rozezněl chrámy a kostely a měl být takovým duchovním ostrovem i v práci filharmonie a určitým pozastavením a zamyšlením pro samotné posluchače.

Zahajovacím koncertem se stalo vystoupení 24. září 1999 v kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti za přítomnosti Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského, ten také jako první převzal záštitu nad celým festivalem. Zazněla Slavnostní mše Ch. Gounoda (účinkovali Zuzana Blašková, soprán, Zoltán Korda, tenor, Tomáš Krejčí, baryton, SPS Svatopluk Uherské Hradiště, Karel Dýnka, sbormistr, Moravští madrigalisté Kroměříž, Radek Dočekal, sbormistr a zároveň dirigent celého koncertu) a Dvojkoncert pro housle a hoboj č. 2 d moll J. S. Bacha (Josef Vyžrálek, housle a Svatopluk Holásek, hoboj, oba členové FBM).

V této podobě byl festival organizován do roku 2005, rok 2007 se stal přelomovým, protože došlo k  zásadní proměně 5. ročníku. V té době již ředitele Filharmonie Bohuslava Martinů Marka Obdržálka vystřídal ředitel Jozef Tkáčik, který jej otevřel široké veřejnosti, festival se pak konal každoročně, došlo k nárůstu počtu koncertů a byli zváni významní sólisté z České republiky i ze zahraničí. Festival již neobsahoval pouze duchovní hudbu, ale i světskou s pestrou nabídkou různorodých stylů a žánrů. Některé ročníky byly zaměřeny například na vokální koncerty (2008, „Lidský hlas v proměnách“, na tomto ročníku vystoupili např. Gabriela Beňačková, Eva Urbanová, Hradišťan s Wolfgangem Sausem, Mozartovo Requiem zazpívali Boni pueri za doprovodu orchestru Musica Florea ad.) nebo na českou hudbu (2011, „Česká hudba – výročí Antonína Dvořáka“, v loňském roce zazněly skladby dalších českých skladatelů – Leoše Janáčka, Josefa Suka, Adama Skoumala, premiéra skladby Zdeňka Pololáníka, slyšeli jsme vynikající české sólisty – Magdalenu Koženou, Ivu Bittovou, Kateřinu Kněžíkovou, Zuzanu Lapčíkovou ad.).

Na festivalových koncertech vystupoval nejen domácí orchestr, ale také hostující orchestry – Carpe Diem (Francie), Štátny komorný orchester Žilina (Slovensko), Komorní filharmonie Pardubice, Musica Florea, Collegium 1704, Musica aeterna (Slovensko) Baltic Neopolis Orchestra (Polsko) ad.

Byly přizvány sbory jako např. Český filharmonický sbor Brno, Slovenský filharmonický sbor, Boni pueri, The Czech Ensemble Baroque Choir, Akademický sbor Žerotín, Vox Iuvenalis, Schola Cantorum Minorum Chosoviensis (Polsko), Nativitatis (Polsko), Ars Brunensis Chorus, Brněnský akademický sbor, DPS Cantica a Cantica laetitia, Ars Cantata Zürich (Švýcarsko), SPS Dvořák, Schola Victoria Kroměříž, Moravští madrigalisté Kroměříž, SPS Svatopluk. Dále soubory - Radovan Tariška Sextet (Slovensko), Hradišťan, Zuzana Lapčíková kvintet, Trio Internationale Donauphilharmonie Wien (Rakousko), Moyzesovo kvarteto (Slovensko), vokální soubory  Schola Gregoriana Pragensis, Affetto ad.

Pozornost posluchačů i médií se obracela k významným sólistům a dirigentům jako jsou Gabriela Beňačková, Magdalena Kožená, Dagmar Pecková, Eva Urbanová, Zdena Kloubová, Zdeněk Plech, Radovan Lukavský, Kateřina Kněžíková, Jaroslav Březina, Jana Štefáčková, Tomáš Černý, Gustáv Beláček (Slovensko), Hana Blažíková, Markéta Cukrová, Aleš Procházka, Michal Lehotský (Slovensko), Jiří Sulženko, Barbora Polášková, Sophia Jaffé (Německo), Václav Hudeček, Ivan Ženatý, Jan Simon, Kateřina Chroboková, Iva Bittová, Zuzana Lapčíková, Bára Basiková, Petr Altrichter, Misha Katz (Francie – Rusko), Jakub Hrůša, Tomáš Hanus, Petr Vronský, Tomáš Koutník, David Eben, Jaromír M. Krygel, Jaroslav Kyzlink, Marek Štryncl, Vojtěch Spurný, Andrea Marcon (Itálie),  Stanislav Vavřínek, Walter Attanasi (Itálie), Miroslaw Jacek Blaszczyk (Polsko), David Švec, Jan Jakub Bokun (Polsko) ad.

Od roku 2008 se festival stal také členem Asociace hudebních festivalů ČR.

Především v počátečních letech, kdy festival byl zaměřen na duchovní hudbu, zavítal prostřednictvím svých koncertů do významných sakrálních památek Zlínského kraje, jmenujme kostely a chrámy jako jsou: bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně, kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně, poutní chrám Narození Panny Marie ve Zlíně – Štípě, kostel sv. Mořice v Kroměříži, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Holešově ad.

Významnou změnou při jeho organizaci pak bylo také přestěhování filharmonie z Domu umění do nově postaveného Kongresového centra na začátku roku 2011. Tak získal i festival důstojné prostory pro orchestrální koncerty, především pro zahajovací a závěrečné. Vzpomeňme na loňský zahajovací koncert, na kterém vystoupili dirigent Vojtěch Spurný společně se sopranistkou Kateřinou Kněžíkovou a tenoristou Jaroslavem Březinou a na závěrečném koncertě se slavnostně rozezněla Glagolská mše Leoše Janáčka za řízení Stanislava Vavřínka. Určitě však nezapomenutelným večerem pro všechny posluchače bylo vystoupení světově proslulé mezzosopranistky Magdaleny Kožené za doprovodu orchestru Collegium 1704, který dirigoval italský dirigent Andrea Marcon.

 

Nahoru