Abonentní řada D

Edukativní pořady pro mladé publikum patří mezi hlavní priority činnosti Filharmonie Bohuslava Martinů. Tento typ produkcí má ostatně ve „Městě obuvi“ dlouholetou tradici: již roku 1951 začalo zlínské symfonické těleso pořádat pravidelné výchovně-vzdělávací koncerty pro žáky místních škol, které se díky své do detailu propracované koncepci brzy staly doslova celorepublikovým fenoménem. Zmíněné aktivity navíc byly od sezony 2008–09 rozšířeny o nový cyklus nedělních odpoledních matiné pro děti a jejich rodiče. Podobně jako v letech minulých i letošní vydání řady D nabídne dvě interaktivní hudební pásma pocházející z dílny osvědčených tvůrců Jany Kafkové a Miloše Machka.

Nahoru