25. 4. 2019

FBM vyhlašuje výběrové řízení na pozici PROVOZNĚ-EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK

Ředitel Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

PROVOZNĚ-EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK /PROVOZNĚ-EKONOMICKÁ NÁMĚSTKYNĚ


Náplň práce:

 • komplexní řízení provozně-ekonomického úseku společnosti (účtárna, mzdy, provoz orchestru, marketing a propagace)
 • finanční plánování (tvorba rozpočtu a finanční strategie společnosti)
 • zpracování ekonomických rozborů a statistik
 • odpovědnost za efektivní hospodaření společnosti
 • spolupráce s bankami a obchodními partnery

 

Místo výkonu práce:                Zlín, náměstí T.G.Masaryka 5556

Předpokládaný nástup:           1.8.2019, případně dle dohody

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu ekonomického zaměření
 • praxe na vedoucí pozici alespoň 3 roky
 • praxe v ekonomické oblasti alespoň 2 roky
 • znalost právních předpisů v oblasti finančního práva a účetnictví
 • znalost jednoho světového jazyka na komunikativní úrovni
 • analytické, řídící a organizační schopnosti
 • samostatnost, zodpovědnost a vysoké pracovní nasazení
 • trestní bezúhonnost
 • velmi dobrá znalost práce s PC (MS Office)
 • řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič

·         

Nabízíme:

 • samostatnou a odpovědnou řídící pozici
 • příležitost osobní realizace
 • přátelský kolektiv
 • práci v krásném a moderním prostředí
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • zajímavé mzdové ohodnocení

 

Dokumenty požadované k výběrovému řízení[1] 

 • strukturovaný životopis včetně telefonního a e-mailového kontaktu
 • motivační dopis
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • koncepce řízení provozně-ekonomického úseku Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.  v rozsahu max. 5 stran A4

doručte nejpozději do 7.6.2019:

Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.

náměstí T.G.Masaryka 5556

760 01 Zlín

 

            Na obálku vyznačte: „NEOTEVÍRAT - výběrové řízení - PEN“

 

Výběrové řízení proběhne 14.6.2019 od 10.00 hodin v místnosti č. A.207 v budově Kongresového centra ve Zlíně.

 

Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Garguláková, tel.739 683 675, e-mail:gargulakova@filharmonie-zlin.cz

 

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit, nebo prodloužit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat žádného uchazeče.

 

 

                                                                                              RNDr. Josef Němý

                                                                            ředitel Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.

 

 


[1]informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání jsou uvedeny níže

 

 

 

Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

 ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů “)

1. Správce osobních údajů: Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s., náměstí T.G.Masaryka 5556, 760 01 Zlín, IČ: 27673286, tel.: +420 736 750 051, e-mail: reditel@filharmonie-zlin.cz

2. Účelem zpracování osobních údajů je výběrové řízení na obsazení pracovního místa PROVOZNĚ-EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK / PROVOZNĚ-EKONOMICKÁ NÁMĚSTKYNĚ.

3. Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost, že zpracování je nezbytné:
a)      pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů  (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
b)      pro účely oprávněného zájmu správce seznámit se s údaji o uchazeči o zaměstnání a uskutečnit výběr zaměstnanců na příslušné pracovní místo (čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

4. Příjemci osobních údajů: členové výběrové komise ve výběrovém řízení na obsazení pracovního místa PROVOZNĚ-EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK / PROVOZNĚ-EKONOMICKÁ NÁMĚSTKYNĚ.

5. Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po dobu nezbytnou k  naplnění účelu výběrového řízení dle bodu 2. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány.

6. Osobní údaje nejsou správcem předávány do třetích zemí ani mezinárodní organizaci.

7. Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování (čl. 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

8. Uchazeč o zaměstnání má právo:
a)      na přístup k svým osobním údajům a k informacím o jejich zpracovávání, popř. na kopii zpracovávaných osobních údajů (čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů),
b)      na opravu nepřesných osobních údajů (čl. 16 obecného nařízení o ochraně osobních údajů),
c)      na výmaz osobních údajů ("právo být zapomenut") (čl. 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů),
d)      na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů),
e)      na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů),
f)       vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů),
g)      podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.