B

7. 11. 2019

Koncert Osudové okamžiky kombinuje významná hudební díla s unikátními fotografiemi

V rámci očekávaného koncertu se můžete těšit na skutečně výjimečný výběr skladeb.


Hned v úvodu zazní Hudba pro Prahu skladatele Karla Husy, který v 50. letech emigroval do USA.  Hudbu pro Prahu zkomponoval roku 1968 na protest proti sovětské okupaci a ve světě se okamžitě setkala s velkými ohlasy. Díky více než 8.000 provedení se v zahraničí tato skladba zařadila mezi nejčastěji hraná díla českých skladatelů 20. století. V naší zemi se Hudba pro Prahu dočkala prvního provedení až po pádu železné opony. Byla to právě Filharmonie Bohuslava Martinů, která provedla premiéru tohoto hudebního díla v roce 1999 v Obecním domě v Praze.

Husa vyjádřil prostřednictvím hudby osobní emoce i tíhu onoho osudového okamžiku podobně jako Josef Koudelka ve fotografiích pořízených v prvních dnech ruské okupace. Jeho fotografie se stanou na pár minut průvodcem po této neslavné události a dodají tak Husově hudbě další, ještě hlubší, rozměr.

Silný umělecký zážitek slibuje také další hudební kus, a to Popelkova orchestrální suita Pamatuj! Písně naděje i beznaděje. Není bez zajímavosti, že toto dílo rovněž premiérovala FBM, a to v roce 2018 na objednávku festivalu Smetanova Litomyšl. Jádro kompozice tvoří několik populárních melodií stěžejních představitelů antikomunistického protestsongu – Karla Kryla, Jaroslava Hutky či Marty Kubišové. I v tomto případě obohatí koncert projekce s očitou výpovědí jednoho z předních českých dokumentárních fotografů – Jana Šibíka, jenž zachytil sametovou revoluci v její nejsurovější podobě.    

Koncert pak v druhé polovině důstojně završí dobře známá, dnes již ikonická, Dvořákova Symfonie č. 9 e moll “Z nového světa“, která se u nás i ve světě stala jedním ze symbolů českého hudebního umění a lze ji bez nadsázky zařadit k absolutní špičce hudebnímu novoromantismu.

Před koncertem od 18.15 hod. se uskuteční krátké Povídání věnované sametové revoluci, na niž budou vzpomínat přímí účastníci Rostislav Marek, Helena Čermáková (herci Městského divadla Zlín) a Martina Pášmová (bývalá členka Filharmonie Bohuslavu Martinů). Našeho setkání se bohužel z důvodu pracovních povinností v zahraničí zřejmě nezúčastní avízovaný host, fotograf Jan Šibík.