B

17. 9. 2020

FBM zahájí Mezinárodní hudební festival Český Krumlov

FBM zahájí Mezinárodní hudební festival Český Krumlov

Krásný program náhradního abonentního koncertu B5 si s velkou radostí zopakujeme 18. 9. v Českém Krumlově, a to při příležitosti zahájení Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. Filharmonie doprovodí pod taktovkou Leoše Svárovského předního českého violoncellistu Jiřího Bártu, který zahraje Dvořákův Koncert pro violoncello a orchestr h moll. Dále zazní Musorgského populární Kartinky.

Koncert sklidil ve Zlíně velmi pozitivní ohlasy a my věříme, že znovu zaujme také návštěvníky festivalu.