B

SCHEPS | KRUŽÍK

23. 9. 2021

OLGA SCHEPS, klavír
ROBERT KRUŽÍK, dirigent
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ

 

ZAHAJOVACÍ KONCERT FESTIVALU HARMONIA MORAVIAE 2021
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Koncert pro klavír a orchestr č. 3 c moll, op. 37
JOSEF SUK
Symfonie E dur, op. 14

 

Tento koncert bude natáčet Česká televize.

 

Hlavní partner koncertu: