B

DVOŘÁKOVY DUCHOVNÍ HARMONIE

14. 10. 2018

A. DVOŘÁK: Te Deum, op. 103
A. DVOŘÁK: Biblické písně, op. 99
A. DVOŘÁK: Agnus Dei (ze Mše D-dur)
A. DVOŘÁK: Introduzione e coro, z oratoria Svatá Ludmila, op. 71

  

PAVLA VYKOPALOVÁ, soprán
MARKÉTA CUKROVÁ, alt
PAVEL VALENTA, tenor
JAROSLAV PATOČKA, bas
ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO, sbormistr PETR FIALA
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
FRANTIŠEK MACEK, dirigent