"MUZIKANTI, HRAJTE..." ANEB FILHARMONIE POD ŠIRÝM NEBEM