B

29. 1. 2014

2014 - Rok české hudby

Letopočet, který má na konci čtyřku, je již tradičně pojímán v českém hudebním světě jako Rok české hudby. Bývá tak připomenuto a zdůrazněno naše obrovské kulturní bohatství, skladatelé a hudebníci, jejichž hudba zní nejen v naší zemi, ale po celém světě. Je právě na orchestrech, aby svými koncerty rozezněly více českou hudbu a vyzdvihly tuto příležitost.


Je zajímavé, kolik českých skladatelů skutečně ve svém datu narození či úmrtí opravdu číslo čtyři vlastní, pokusme se vzpomenout jen některé, ty nejznámější: Bedřich Smetana (1824 – 1884), Antonín Dvořák (+1904), Leoš Janáček (*1854), Josef Suk (*1874). K dalším jménům patří Jan Antonín Koželuh, Vilém Blodek, Pavel Haas, František A. Míča, Josef Förster, Pavel Bořkovec, Iša Krejčí ad.

Pro letošní rok tedy filharmonie připravila dva abonentní koncerty 23. 1. 2014, kdy budou na programu skladby V. Kalabise, B. Martinů, L. Koželuha a L. Janáčka s šéfdirigentem Stanislavem Vavřínkem a sólisty klavíristkou Glorií Campaner a houslistou Sergejem Krylovem.

20. 3. 2014 se rozezní tvorba B. Smetany, B. Martinů a A. Dvořáka opět za řízení Stanislava Vavřínka a s violoncellistkou Michaelou Fukačovou.

Oběma těmto koncertům je také věnována přednáška v rámci Povídání o hudbě s Jaromírem Javůrkem, která se tradičně koná v 18.00 hodin v Malém sále Kongresového centra.

V červnu a červenci jsou české hudbě věnovány i koncerty ve zlínském regionu –ve Vsetíně, Uherském Hradišti, Zlíně a Kroměříži. Čeští autoři budou také uvedeni na Vánočním koncertě – Fr. Tůma, Z. Lukáš a J. J. Ryba.