2. 7. 2018

Talentinum 2020

Filharmonie Bohuslava Martinů vyhlašuje soutěž pro mladé umělce na XXV. ročník festivalu Talentinum 2020. 

 


Mezinárodní hudební festival mladých koncertních umělců „Talentinum“ je nesoutěžní přehlídkou nadaných koncertních sólistů i dirigentů. Pořádá se od roku 1972 v podobě bienále, a v pravidelných dvouletých intervalech tak obohacuje kulturní život města Zlína i zdejší filharmonie. Primárně si tento podnik klade za cíl napomáhat talentovaným interpretům a dirigentům v počátcích jejich profesionální umělecké kariéry – poskytuje jim totiž příležitost představit se na jednom pódiu společně s velkým symfonickým tělesem, tedy Filharmonií Bohuslava Martinů.

Nadcházející ročník, v pořadí již pětadvacátý, opět nabídne mladým umělcům možnost vystoupit se zlínským symfonickým orchestrem, a to v rámci abonentních koncertů pořádaných v průběhu dubna a května roku 2020. Zmíněné produkce budou reflektovány nejen v programové publikaci Filharmonie Bohuslava Martinů, ale rovněž ve významných českých hudebních periodicích.

Festival Talentinum je určen interpretům z oblasti „vážné“ i non-artificiální hudby. Vyzýváme tedy mladé sólisty do pětadvaceti let a dirigenty do třiceti let, aby do 14. prosince 2018 zasílali své přihlášky na adresu dramaturg@filharmonie-zlin.cz. Přihláška musí obsahovat umělecký profil sólisty, dále programový návrh a vlastní zvukovou nahrávku. Uvedené náležitosti lze zaslat i v elektronické podobě.

Písemné vyrozumění o účasti obdrží všichni přihlášení do konce měsíce března 2019. Další informace a formulář přihlášky najdete zde.

 

více informací

Mgr. Tomáš Koutný, dramaturg FBM
tel: 577 005 735, 603 532 517

e-mail: dramaturg@filharmonie-zlin.cz

www.filharmonie-zlin.cz