11. 3. 2020

Aktuální informace o koncertech FBM na ČT24

Aktuální informace o koncertech FBM odvysílala i Česká televize ve svém mimořádném vysílání o šíření koronaviru (konkrétně 6:07 hod.).

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/220411034000031-special-ct24