B

7. 6. 2021

HRAJEME V PARKU

HRAJEME V PARKU

Více než osm měsíců trvalo období, kdy Filharmonie Bohuslava Martinů nemohla ve Zlíně koncertovat za účasti publika a kdy celá řada aktivit orchestru musela být přesunuta do anonymního online prostoru. Nyní můžeme opět hrát pro živé publikum, a konečně se tak přenést ze světa online zpět do reálného prostředí.

Dne 17. června 2021 uspořádá Filharmonie Bohuslava Martinů venkovní kulturní program v prostorách Parku Komenského poblíž budovy Klubu 204. Vzhledem k úloze filharmonie jakožto důležitého kulturního činitele v rámci města i blízkého regionu je jedním z hlavních cílů této akce přispět k znovunastartování zlínského hudebního života.

V rámci hudebního odpoledne se představí tři samostatná tělesa sestavená z hudebníků Filharmonie Bohuslava Martinů – trio dřevěných dechových nástrojů, smyčcový orchestr a žesťový sextet. Pořad se začátkem od 17 hodin bude sestaven především ze skladeb vážné hudby (Mozart, Händel, Faber, Řehoř, Albinoni, Bizet ad.), program od 19 hodin pak nabídne výběr z hudby populární (Gershwin, Joplin, Beatles, Elán aj.).


TRIO LIGNEUS
(Alžběta Jamborová, hoboj; Jiří Kundl, klarinet; Michal Kubáč, fagot)

SMYČCOVÝ ORCHESTR FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ

ŽESŤOVÝ SEXTET FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
(Pavel Skopal, trubka; Zdeněk Macek, trubka; Jiří Hammer, lesní roh; Jakub Zívalík, trombon; Pavel Nevařil, trombon; Miloslav Žváček, tuba)

 

Koncert se koná v souladu s aktuálně platným epidemiologickým nařízením vlády ČR, Ministertstva zdravotnictví ČR či krajské hygienické stanice.