B

Čt, 1. 10. 2020, 19:00 hod.

B1 DVOŘÁK ERBEN

Místo konání: Kongresové centrum Zlín  Pořadatel: Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.  Vstupné: 290,- 250,- 210,-

18.15 HODIN POVÍDÁNÍ O HUDBĚ

ANTONÍN DVOŘÁK
Vodník, op. 107
Polednice, op. 108
Žel bohu žel, kde je můj tatíček, z kantáty Svatební košile, op. 69
Maria Panno, při mně stůj, z kantáty Svatební košile, op. 69
Zlatý kolovrat, op. 109
 

EVA HORNYÁKOVÁ, soprán

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
PETR ALTRICHTER, dirigent


Na podzim roku 2020 uplyne přesně 150 let od úmrtí jedné z nejvýznamnějších osobností českého národního obrození, spisovatele, básníka a překladatele Karla Jaromíra Erbena. Tvorba tohoto výrazného představitele českého literárního romantismu častokrát inspirovala mnohé domácí umělce a zejména jeho sbírka balad Kytice se v českých zemích brzy stala doslova fenoménem.

Antonín Dvořák měl k Erbenovu dílu velmi blízký vztah, o čemž ostatně svědčí skutečnost, že již roku 1871 zhudebnil některé z literátových básní. O třináct let později pak skladatel na základě Erbenovy balady Svatební košile vytvořil stejnojmennou kantátu a v roce 1896 se zhudebnění dočkaly další čtyři části z Kytice (Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat a Holoubek), jež Dvořák zpracoval do podoby samostatných symfonických básní. Dvořákovy „erbenovské" básně jsou nesporným dokladem o jeho příklonu k lidové moudrosti a pohádkovým příběhům, který lze u skladatele pozorovat v průběhu jeho závěrečného tvůrčího období, a zároveň jeho nejambicióznějším počinem na poli programní hudby. Není proto s podivem, že řada odborníků je staví jako jakýsi protipól Smetanovy Mé vlasti.

Dvojici výstupů z Dvořákovy Svatební košile provede Eva Hornyáková, celé provedení bude řídit uznávaný dirigent Petr Altrichter.

Kongresové centrum Zlín

  • Ulice: nám. T.G. Masaryka 5556
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01
  • Stát: Česká republika

Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.

  • Ulice: nám. T.G. Masaryka 5556
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01
  • Stát: Česká republika