B

Čt, 22. 10. 2020, 19:00 hod.

MÁ VLAST - náhradní termín 19. 8. 2021

Místo konání: Kongresové centrum Zlín  Pořadatel: Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.  Vstupné: 490,- 420,- 360,-

Koncert se přesouvá na 19. srpna 2021, vstupenky a rezervace zůstávají v platnosti.

 

ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU HARMONIA MORAVIAE

BEDŘICH SMETANA

Má vlast

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
TOMÁŠ BRAUNER, dirigent


V rámci závěrečného koncertu 18. ročníku festivalu Harmonia Moraviae zazní kompozice, jež v české hudbě zaujímá naprosto výsostné postavení a která patří k nejcennějším pokladům českých kulturních dějin. Cyklus šesti symfonických básní Bedřicha Smetany nazvaný Má vlast je vrcholným vlasteneckým manifestem, v němž dochází ke spojení idejí vlasti, národa a slávy. Programní celek vyrůstá z českých mýtů; je oslavou české historie (Vyšehrad, Šárka, Tábor) krajiny (Vltava, Z českých luhů a hájů) a zároveň předpovídá věhlasnou budoucnost českého národa (Blaník). Skladatel zde vytvořil jakýsi nový, vyšší typ symfonické básně. Nevázal se totiž na literární či jinou předlohu, ale přímo se hudbou snažil vyjádřit program, který si sám zvolil.

Cyklus vznikal postupně v letech 1874–79, tedy v době, kdy již jeho autor vykazoval známky úplné hluchoty. Přesto je melodické bohatství tohoto díla zcela mimořádné, stejně jako stavební logika a monumentalita. Prvního souborného provedení se Má vlast dočkala roku 1882 na pražském Žofíně, avšak jednotlivé symfonické básně byly samostatně uvedeny již dříve.

Jedinečný Smetanův cyklus Mé vlasti zazní v podání Filharmonie Bohuslava Martinů pod vedením jejího šéfdirigenta Tomáše Braunera a bude zároveň hudebním příspěvkem zlínského orchestru k nadcházejícím oslavám výročí vzniku Československé republiky.

Kongresové centrum Zlín

  • Ulice: nám. T.G. Masaryka 5556
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01
  • Stát: Česká republika

Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.

  • Ulice: nám. T.G. Masaryka 5556
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01
  • Stát: Česká republika