B

Čt, 13. 1. 2022, 19.00 hodin

A3 STRAUSS | MAHLER

Místo konání: Kongresové centrum Zlín  Pořadatel: Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.  

18.15 hodin Povídání o hudbě

 

KATEŘINA KNĚŽÍKOVÁ, soprán
JANA SIBERA, soprán
ROBERT KRUŽÍK, dirigent
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ

 

RICHARD STRAUSS
výběr z písní
GUSTAV MAHLER
Symfonie č. 4 G dur


Lednový koncert zařazený do abonentní řady A uvede skladby dvou velikánů hudby pozdního romantismu, Richarda Strausse a Gustava Mahlera.

Prvně jmenovaný se v různých životních fázích zabýval kompozicí mnoha forem – někdy jej fascinoval svět opery, jindy propadal vášni pro symfonickou báseň. Jedné hudební oblasti však Strauss věnoval pozornost po celý svůj život, a sice písním. Již v mládí našel velké zalíbení v jejich komponování a i na sklonku svého života se k této hudební formě navracel. Celkový počet Straussových písní tak přesahuje hranici 150. Skladatel je nezřídka vytvářel s ohledem na hlas své chotě Pauline, původně operní sopranistky, která po ukončení své operní kariéry pravidelně s písněmi svého manžela koncertně vystupovala. Jejich interpretace se vždy setkávala s velkou oblibou jak u diváků, tak samotných umělců, a to zejména díky působivé melodické linii a hluboké výrazovosti, která patří mezi jednu z jejích hlavních předností. Dodnes jsou proto písně Richarda Strausse přiřazovány k tomu nejlepšímu, co kdy skladatel vytvořil. Výběr ze Straussovy bohaté písňové tvorby provede za doprovodu Filharmonie Bohuslava Martinů přední česká pěvkyně Kateřina Kněžíková.

Písně sehrály nemalou úlohu také v kompozičním vývoji Gustava Mahlera. Ostatně častokrát pronikly i do skladatelových symfonií, které jej později proslavily bezmála po celém světě. Mahler se nikdy nezdráhal využít ve svých symfoniích vokální prvek, stejně tak se nezřídka uchyloval k rozšiřování obvyklé formy či standardního nástrojového aparátu. Monumentalita a hudba vycházející z filozofických úvah a niterných potřeb se pak stala základním charakteristickým rysem Mahlerova hudebního jazyka. Skladatelova v pořadí čtvrtá symfonie komponovaná v hlavní tónině G dur se své podoby dočkala v roce 1900. Ve srovnání s předchozími Mahlerovými symfoniemi se „Čtvrtá“ jeví jako „nejklasičtější“, jak svou tradiční tak i poněkud skromnějším orchestrálním vybavením či svým celkovým rozsahem. Obvyklá délka provedení tohoto díla nepřesahuje jednu hodinu, což z něj činí jednu z Mahlerových nejkratších symfonií. Pěvecká složka však nechybí – objevuje se v závěrečné části symfonie v podobě písně „Das himmlische Leben“, která symbolizuje dětskou vizi nebe. Part zazní v podání sólistky Opery Národního divadla Jany Sibery, program celého koncertu bude řídit šéfdirigent zlínské filharmonie Robert Kružík.

Kongresové centrum Zlín

  • Ulice: nám. T.G. Masaryka 5556
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01
  • Stát: Česká republika

Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.

  • Ulice: nám. T.G. Masaryka 5556
  • Město: Zlín
  • PSČ: 760 01
  • Stát: Česká republika